COMP (CMP): COMP SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 92 118 142 468 21 148 34 339
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 806 16 667 185 4 017
Zysk (strata) brutto (1 377) 13 755 (316) 3 315
Zysk (strata) netto (3 243) 9 501 (745) 2 290
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (3 407) 8 582 (782) 2 069
Całkowity dochód (3 532) 10 058 (811) 2 424
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (62 010) (3 058) (14 236) (737)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 560) (4 792) (2 424) (1 155)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 110 13 035 4 846 3 142
Przepływy pieniężne netto, razem (51 460) 5 185 (11 814) 1 250
Średnia ważona liczba akcji 4 848 009 5 002 632 4 848 009 5 002 632
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 848 009 5 002 632 4 848 009 5 002 632
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (0,70) 1,72 (0,16) 0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,70) 1,72 (0,16) 0,41
Aktywa razem 748 228 845 484 175 295 198 401
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 302 857 396 561 70 953 93 057
Zobowiązania długoterminowe 133 692 135 302 31 321 31 750
Zobowiązania krótkoterminowe 169 165 261 259 39 632 61 307
Kapitał własny 445 371 448 923 104 342 105 344
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 424 779 428 469 99 517 100 544
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 466 3 472
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,25 75,85 17,63 17,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,25 75,85 17,63 17,80
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »