Reklama

COMP (CMP): COMP SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 141 275 120 326 32 135 27 997
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 413 5 995 3 051 1 395
Zysk (strata) brutto 11 363 2 546 2 585 592
Zysk (strata) netto 3 621 (543) 824 (126)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 257 485 968 113
Całkowity dochód 5 953 (130) 1 354 (30)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 210 (6 245) 6 644 (1 453)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 398) (5 051) (2 365) (1 175)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 832) (15 031) (1 099) (3 497)
Przepływy pieniężne netto, razem 13 980 (26 327) 3 180 (6 126)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,89 0,10 0,20 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,89 0,10 0,20 0,02
Aktywa razem 956 446 1 043 006 210 102 244 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 424 320 516 821 93 210 121 362
Zobowiązania długoterminowe 85 444 89 751 18 769 21 076
Zobowiązania krótkoterminowe 338 876 427 070 74 441 100 286
Kapitał własny 532 126 526 185 116 892 123 561
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 502 921 496 549 110 476 116 602
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 250 3 474
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,91 88,91 19,75 20,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,91 88,91 19,75 20,88
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »