Reklama

COMP (CMP): COMP SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży 527 987 390 782 125 384 93 632
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 419 364 11 736 87
Zysk (strata) brutto 46 501 (5 543) 11 043 (1 328)
Zysk (strata) netto 32 739 (10 936) 7 775 (2 620)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 30 611 (11 763) 7 269 (2 818)
Całkowity dochód 32 938 (11 103) 7 822 (2 660)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 179 28 876 11 441 6 919
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 918) (24 811) (7 580) (5 945)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 863) (15 257) (6 617) (3 656)
Przepływy pieniężne netto, razem (11 602) (11 192) (2 755) (2 682)
Średnia ważona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 5,94 (2,26) 1,41 (0,54)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,94 (2,26) 1,41 (0,54)
Aktywa razem 650 942 607 076 156 959 148 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 240 835 218 405 58 072 53 423
Zobowiązania długoterminowe 30 621 32 894 7 384 8 046
Zobowiązania krótkoterminowe 210 214 185 511 50 688 45 377
Kapitał własny 410 107 388 671 98 888 95 071
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 398 235 374 463 96 025 91 596
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 567 3 619
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,30 65,67 16,71 16,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,30 65,67 16,71 16,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: comp

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »