CREOTECH (CRI): CREOTECH INSTRUMENTS SA (51/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii J oraz rejestracja zmian Statutu Spółki. - raport 51/2023

Raport bieżący z plikiem 51/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka", "Emitent") informuje, o rejestracji w dniu 15 listopada 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian statutu wynikających z emisji akcji serii J.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało zarejestrowane w związku z emisją 396.557 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy), która została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

Reklama

Kapitał zakładowy Emitenta, który przed emisją wynosił 198.279,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) został podwyższony o kwotę 39.655,70 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i wynosi obecnie 237.934,70 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy). W związku z rejestracją akcji serii J kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 2 379 347 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1.000.000 akcji na okaziciela serii A;

- 62.752 akcji na okaziciela serii B;

- 67.300 akcji na okaziciela serii C;

- 102.000 akcji na okaziciela serii D;

- 71.000 akcji na okaziciela serii E;

- 68.000 akcji na okaziciela serii F;

- 30.180 akcji na okaziciela serii G;

- 185.000 akcji na okaziciela serii H;

- 396.558 akcji na okaziciela serii I; oraz

- 396.557 akcji na okaziciela serii J.

Po rejestracji ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2 379 347 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawia treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »