Reklama

CUBEITG (CTG): CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży 697 697 162 167
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 513)(1 513)(353)(363)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 513)(1 513)(353)(363)
Zysk (strata) netto (1 513)(1 513)(353)(363)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (1 513)(1 513)(353)(363)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (152)(152)(35)(36)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 152 152 35 36
Zysk na jedną akcję (w zł/euro) (0,10)(0,10)(0,02)(0,02)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) (0,10)(0,10)(0,02)(0,02)
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 14 878 093 14 878 093 14 878 093 14 878 093
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 14 878 093 14 878 093 14 878 093 14 878 093
Aktywa trwałe 178 222187 07041 54444 861
Aktywa obrotowe 34 86536 3858 1278 725
Aktywa razem 213 087223 45549 67153 586
Kapitał akcyjny 30 72530 7257 1627 368
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (118 463) (108335) (27 614) (25 980)
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 1 7391794405430
Kapitał własny razem (116 724)(106541) (27 208) (25 549)
Zobowiązania długoterminowe 105 55114355624 60434 426
Zobowiązania krótkoterminowe 224 26018644052 27544 710
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) (7,85)(7,28) (1,8) (1,7)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) (7,85)(7,28) (1,8) (1,7)
Liczba akcji (w sztukach) 14 878 09314 878 09314 878 09314 878 093
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 14 878 09314 878 09314 878 09314 878 093
Przychody ze sprzedaży 0 933 0 224
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (41)(615)(10)(147)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (41)(615)(10)(147)
Zysk (strata) netto (41)(615)(10)(147)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 (1962)0 (471)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0 14770 354
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 4830 116
Zysk na jedną akcję (w zł/euro) (0,00)(0,04)(0)(0)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) (0,00)(0,04)(0)(0)
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 14 878 093 14 878 093 14 878 093 14 878 093
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 14 878 093 14 878 093 14 878 093 14 878 093
Aktywa trwałe 22 055221515 1415 312
Aktywa obrotowe 5 1815882,001 2081 411
Aktywa razem 27 236280336 3496 723
Kapitał akcyjny 30 725297567 1627 136
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (54 447)(53473) (12 692) (12 823)
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 1 6131 822376437
Kapitał własny razem (56 678)53473(13 212) 12 823
Zobowiązania długoterminowe 1041042425
Zobowiązania krótkoterminowe 83 8118140219 53619 521
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) (3,81) (3,59) (0,89)(0,86)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) (3,81) (3,59) (0,89)(0,86)
Liczba akcji (w sztukach) 14 878 09314 878 09314 878 09314 878 093
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 14 878 09314 878 09314 878 09314 878 093
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »