CYFRPLSAT (CPS): CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr - raport 3/2023

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dane w mln zł oraz mln EUR mln EUR mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 9.944,8 9.485,7 2.169,0 2.068,9
Koszty operacyjne (9.002,1) (8.326,4) (1.963,4) (1.816,0)
Zysk na sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej(1) 220,1 113,4 48,0 24,7
Pozostałe koszty operacyjne, netto (23,4) (25,7) (5,1) (5,6)
Zysk z działalności operacyjnej 1.139,4 1.247,0 248,5 272,0
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto 81,7 (5,5) 17,8 (1,2)
Koszty finansowe, netto (955,4) (416,8) (208,4) (90,9)
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (1) 29,7 62,7 6,5 13,7
Zysk brutto za okres 295,4 887,4 64,4 193,6
Podatek dochodowy (114,1) (160,8) (24,9) (35,1)
Zysk netto 181,3 726,6 39,5 158,5
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 178,0 740,5 38,8 161,5
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących 3,3 (13,9) 0,7 (3,0)
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) 0,33 1,30 0,07 0,28
EBITDA(2) 2.554,5 2.612,9 557,2 569,9
Marża EBITDA 25,7% 27,5% 25,7% 27,5%
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
dane w mln zł oraz mln EUR
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.468,3 1.090,2 320,2 237,8
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.234,7) (1.402,5) (269,3) (305,9)
w tym wydatki inwestycyjne(3) (1.004,5) (812,2) (219,1) (177,1)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3.091,0 (1.729,7) 674,2 (377,3)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3.324,6 (2.042,0) 725,1 (445,4)
SKONSOLIDOWANY BILANS
dane w mln zł oraz mln EUR 30 września 2023 31 grudnia 2022 30 września 2023 31 grudnia 2022
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(4) 4.181,7 817,8 902,1 176,4
Aktywa 36.772,3 32.306,6 7.932,6 6.969,2
Zobowiązania długoterminowe 14.252,5 10.180,4 3.074,6 2.196,1
Finansowe zobowiązania(5) długoterminowe 12.969,5 8.870,8 2.797,8 1.913,6
Zobowiązania krótkoterminowe 6.756,3 6.315,4 1.457,5 1.362,4
Finansowe zobowiązania(5) krótkoterminowe 3.084,9 1.867,2 665,5 402,8
Kapitał własny 15.763,5 15.810,8 3.400,5 3.410,7
Kapitał zakładowy 25,6 25,6 5,5 5,5

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »