Reklama

CYFRPLSAT (CPS): CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
W MLN EURW MLN EUR
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych3.383,01.363,9810,2326,6
Przychody hurtowe1.312,9693,1314,4166,0
Przychody ze sprzedaży sprzętu167,432,040,17,7
Pozostałe przychody ze sprzedaży25,521,36,15,1
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów4.888,82.110,31170,8505,4
Koszty kontentu(733,9)(666,2)(175,8)(159,5)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(394,4)(239,6)(94,5)(57,4)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(852,1)(187,8)(204,1)(45,0)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(855,2)(184,9)(204,8)(44,3)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(270,8)(125,4)(64,9)(30,0)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(548,6)(53,4)(131,4)(12,8)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(40,1)(21,0)(9,6)(5,0)
Inne koszty(156,6)(87,7)(37,5)(21,0)
Koszty operacyjne (3.851,7)(1.566,0)(922,4)(375,0)
Pozostałe przychody operacyjne, netto11,838,72,89,3
Zysk z działalności operacyjnej1048,9583,0251,2139,6
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto26,612,06,42,9
Koszty finansowe(766,8)(193,2)(183,6)(46,3)
Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności2,02,30,50,6
Zysk brutto310,7404,174,496,8
Podatek dochodowy(32,2)(51,8)(7,7)(12,4)
Zysk netto278,5352,366,784,4
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych0,551,010,130,24
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (nie w milionach) 505.149.164348.352.836505.149.164348.352.836
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PINIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1.321,8519,4316,5124,4
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1.042,3(110,2)249,6(26,4)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1.064,0)(464,4)(254,8)(111,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1.300,1(55,2)311,3(13,2)
INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Wynik EBITDA(1)1.901,0770,8455,3184,6
Marża wyniku EBITDA38,9%36,5%38,9%36,5%
Marża operacyjna21,5%27,6%21,5%27,6%
Wydatki inwestycyjne(2)233,496,755,923,2
SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU I NA 31 GRUDNIA 2013 ROKUna dzień 30 września 201431 grudnia 201330 września 201431 grudnia 2013
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3)1.673,2342,2400,782,0
Aktywa27.481,25.676,26.581,51.359,4
Zobowiązania długoterminowe14.223,81.700,23.406,5407,2
Zobowiązania krótkoterminowe4.126,7974,8988,3233,5
Kapitał własny9.130,73.001,22.186,7718,8
Kapitał zakładowy25,613,96,13,3
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »