Reklama

CYFRPLSAT (CPS): CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw mln EURw mln EUR
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych1.565,71.637,2359,0375,4
Przychody hurtowe599,8553,3137,5126,9
Przychody ze sprzedaży sprzętu172,8118,439,627,1
Pozostałe przychody ze sprzedaży25,720,15,94,6
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów2.364,02.329,0542,1534,1
Koszty kontentu(248,5)(235,5)(57,0)(54,0)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(200,5)(189,2)(46,0)(43,4)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(423,7)(467,9)(97,2)(107,3)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(550,3)(482,3)(126,2)(110,6)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(137,9)(129,1)(31,6)(29,6)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(326,8)(332,5)(74,9)(76,2)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(9,6)(18,7)(2,2)(4,3)
Inne koszty(50,7)(53,8)(11,6)(12,3)
Koszty operacyjne (1.948,0)(1.909,0)(446,7)(437,7)
Pozostałe przychody operacyjne, netto6,88,71,62,0
Zysk z działalności operacyjnej422,8428,797,098,3
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej(35,2)28,9(8,1)6,6
Koszty finansowe(182,7)(261,3)(41,9)(59,9)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności0,80,50,20,1
Zysk brutto205,7196,847,245,1
Podatek dochodowy(27,2)(26,0)(6,2)(6,0)
Zysk netto178,5170,840,939,2
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej175,5170,840,239,2
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących3,0-0,7-
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 0,270,270,060,06
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej446,8417,7102,595,8
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(24,9)(208,2)(5,7)(47,7)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(371,9)(467,4)(85,3)(107,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów50,0(257,9)11,5(59,1)
INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Wynik EBITDA(1)846,5896,6194,1205,6
Marża wyniku EBITDA35,8%38,5%35,8%38,5%
Marża operacyjna17,9%18,4%17,9%18,4%
Wydatki inwestycyjne, netto(2)115,2156,526,435,9
SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień31 marca 201631 grudnia 201531 marca 201631 grudnia 2015
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (3)1.582,41.523,7370,7357,0
Aktywa28.355,526.490,16.643,16.206,1
Zobowiązania długoterminowe13.787,77.773,53.230,21.821,2
Finansowe zobowiązania długoterminowe12.255,96.376,02.871,31.493,8
Zobowiązania krótkoterminowe4.162,68.466,5975,21.983,5
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe1.639,06.011,9384,01.408,5
Kapitał własny10.405,210.250,12.437,72.401,4
Kapitał zakładowy25,625,66,06,0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »