CYFRPLSAT (CPS): CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-31 do 2017-03-31
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów2.345,92.388,6561,1571,3
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych1.352,21.542,7323,4369,0
Przychody hurtowe635,9562,1152,1134,4
Przychody ze sprzedaży sprzętu317,5248,675,959,5
Pozostałe przychody ze sprzedaży40,335,29,68,4
Koszty operacyjne (1.917,1)(1.938,2)(458,5)(463,6)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(504,5)(468,2)(120,7)(112,0)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(454,5)(472,3)(108,7)(113,0)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(272,5)(323,6)(65,2)(77,4)
Koszty kontentu(269,4)(264,3)(64,4)(63,2)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(205,2)(211,1)(49,1)(50,5)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(143,8)(127,8)(34,4)(30,6)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(11,9)(19,3)(2,8)(4,6)
Inne koszty(55,3)(51,6)(13,2)(12,3)
Pozostałe przychody operacyjne, netto6,76,81,71,6
Zysk z działalności operacyjnej435,5457,2104,2109,3
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej(3,4)30,5(0,8)7,3
Koszty finansowe(72,6)(185,5)(17,4)(44,4)
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności5,2-1,2-
Zysk brutto364,7302,287,272,3
Podatek dochodowy(72,5)(30,8)(17,3)(7,4)
Zysk netto292,2271,469,964,9
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej300,8279,471,966,8
Strata netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących(8,6)(8,0)(2,1)(1,9)
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)0,460,420,110,10
SKONSOLIDOWNAY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej570,0751,7136,3179,8
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(255,4)(159,2)(61,1)(38,1)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(689,6)(348,2)(164,9)(83,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(375,0)244,3(89,7)58,4
INNE SKONSOLIDOWANE DANE
Wynik EBITDA (1)890,0929,5104,2222,3
Marża wyniku EBITDA37,9%38,9%37,9%38,9%
Marża operacyjna18,6%19,1%18,6%19,1%
Wydatki inwestycyjne (2)174,4172,141,741,2
SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 marca 201831 grudnia 201731 marca 201831 grudnia 2017
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (3)797,51.172,0189,5278,5
Aktywa27.894,427.756,06.628,16.595,2
Zobowiązania długoterminowe12.062,011.723,72.866,12.785,7
Finansowe zobowiązania długoterminowe10.457,210.285,72.484,82.444,0
Zobowiązania krótkoterminowe2.927,43.915,5695,6930,4
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe605,21.394,1143,8331,3
Kapitał własny12.905,012.116,83.066,42.879,1
Kapitał zakładowy25,625,66,16,1
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »