Reklama

CYFRPLSAT (CPS): CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów7.684,12.735,01.808,4635,2
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych4.464,81.630,51.050,8378,7
Przychody hurtowe2.116,0741,6498,0172,2
Przychody ze sprzedaży sprzętu987,8328,6232,576,3
Pozostałe przychody ze sprzedaży115,534,327,28,0
Koszty operacyjne (6.389,9)(2.345,8)(1.503,9)(544,8)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(1.757,8)(674,8)(413,7)(156,7)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(1.448,8)(523,5)(340,0)(121,6)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(836,1)(281,1)(196,8)(65,3)
Koszty kontentu(931,3)(338,9)(219,2)(78,7)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(665,2)(236,5)(156,6)(54,9)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(500,2)(187,1)(117,7)(43,5)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(64,3)(34,8)(15,1)(8,1)
Inne koszty(186,2)(69,1)(43,8)(16,0)
Pozostałe przychody operacyjne, netto13,47,33,21,7
Zysk z działalności operacyjnej1.307,6396,5307,792,1
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej(37,6)11,7(8,8)2,7
Koszty finansowe, netto(273,1)(101,6)(64,3)(23,6)
Udział w zysku/(stracie) jednostek stowrzyszonych wycenianych metodą praw własności1,6(3,5)0,4(0,8)
Zysk brutto998,5303,1235,070,4
Podatek dochodowy(247,8)(76,0)(58,3)(17,7)
Zysk netto750,7227,1176,752,7
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej762,7226,1179,552,5
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących(12,0)1,0(2,8)0,2
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)1,170,350,280,08
SKONSOLIODWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. ...
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1.976,2756,0465,1175,6
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1.197,3)(559,6)(281,8)(130,0)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(790,1)78,1(185,9)18,1
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(11,2)274,5(2,6)63,8
INNE SKONSOLIDOWANE DANE....
Wynik EBITDA (1)2.756,4920,0648,8213,7
Marża wyniku EBITDA35,9%33,6%35,9%33,6%
Marża operacyjna17,0%14,5%17,0%14,5%
Wydatki inwestycyjne (2)633,4282,8149,165,7
SKONSOLIDOWANY BILANS, na dzień30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (3)1.163,11.172,0272,3274,4
Aktywa30.395,327.756,07.116,06.498,1
Zobowiązania długoterminowe12.102,511.723,72.833,42.744,7
Finansowe zobowiązania długoterminowe10.024,410.285,72.346,92.408,0
Zobowiązania krótkoterminowe4.611,53.915,51.079,6916,7
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe1.421,41.394,1332,8326,4
Kapitał własny13.681,312.116,83.203,02.836,7
Kapitał zakładowy25,625,66,06,0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »