Reklama

CYFRPLSAT (CPS): CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów2.791,62.345,9648,7545,1
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych1.606,01.352,2373,2314,2
Przychody hurtowe772,7635,9179,6147,8
Przychody ze sprzedaży sprzętu347,4317,580,773,8
Pozostałe przychody ze sprzedaży65,540,315,29,4
Koszty operacyjne(2.317,0)(1.917,1)(538,4)(445,5)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(563,8)(504,5)(131,0)(117,2)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(547,1)(454,5)(127,1)(105,6)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(289,4)(272,5)(67,3)(63,3)
Koszty kontentu(366,9)(269,4)(85,3)(62,6)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(244,8)(205,2)(56,9)(47,7)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(212,6)(143,8)(49,4)(33,4)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(34,6)(11,9)(8,0)(2,8)
Inne koszty(57,8)(55,3)(13,4)(12,9)
Pozostałe przychody operacyjne, netto16,66,73,91,6
Zysk z działalności operacyjnej491,2435,5114,2101,2
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto(12,2)(3,4)(2,8)(0,8)
Koszty finansowe, netto(102,7)(72,6)(23,9)(16,9)
Udział w zysku/(stracie} jednostek stowrzyszonych wycenianych metodą praw własności(1,7)5,2(0,4)1,2
Zysk brutto za okres374,6364,787,184,7
Podatek dochodowy(77,3)(72,5)(18,0)(16,8)
Zysk netto297,3292,269,167,9
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej291,9300,867,869,9
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących5,4(8,6)1,3(2,0)
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)0,460,460,110,11
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw mln EURw mln EUR
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 700,9570,0162,9132,5
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(367,2)(255,4)(85,3)(59,3)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(754,4)(689,6)(175,3)(160,2)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(420,7)(375,0)(97,8)(87,1)
INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln EURw mln EUR
EBITDA(1)1.038,3890,0241,3206,8
Marża EBITDA37,2%37,9%37,2%37,9%
Marża operacyjna17,6%18,6%17,6%18,6%
Wydatki inwestycyjne(2)359,9174,483,640,5
SKONSOLIDOWANY BILANS, na dzień31 marca 201931 marca 201831 marca 201931 marca 2018
w mln EURw mln EUR
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3)757,01.178,7176,0274,0
Aktywa31.463,830.696,87.315,07.136,6
Zobowiązania długoterminowe12.477,911.803,02.901,02.744,1
Finansowe zobowiązania długoterminowe10.375,39.597,12.412,12.231,2
Zobowiązania krótkoterminowe4.813,35.018,61.119,01.166,8
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe1.751,61.661,8407,2386,3
Kapitał własny14.172,613.875,23.295,03.225,8
Kapitał zakładowy25,625,66,06,0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »