CYFRPLSAT (CPS): CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
w mln EUR w mln EUR
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT(wg MSSF 16) (wg MSR 17) (wg MSSF 16) (wg MSR 17)
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów8.607,07.684,12.000,61.786,0
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych4.840,44.464,81.125,11.037,8
Przychody hurtowe2.424,82.116,0563,6491,8
Przychody ze sprzedaży sprzętu1.139,6987,8264,9229,6
Pozostałe przychody ze sprzedaży202,2115,547,026,8
Koszty operacyjne(7.161,0)(6.389,9)(1.664,5)(1.485,3)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(1.731,0)(1.757,8)(402,4)(408,6)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(1.662,2)(1.448,8)(386,4)(336,8)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(951,8)(836,1)(221,2)(194,3)
Koszty kontentu(1.203,7)(931,3)(279,8)(216,5)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(743,2)(665,2)(172,7)(154,6)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(617,5)(500,2)(143,5)(116,3)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(71,3)(64,3)(16,6)(14,9)
Inne koszty(180,3)(186,2)(41,9)(43,3)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto26,713,46,23,1
Zysk z działalności operacyjnej1.472,71.307,6342,3303,9
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto(61,2)(37,6)(14,2)(8,7)
Koszty finansowe, netto(370,6)(273,1)(86,1)(63,5)
Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności(4,9)1,6(1,1)0,4
Zysk brutto za okres1.036,0998,5240,8232,1
Podatek dochodowy(233,3)(247,8)(54,2)(57,6)
Zysk netto802,7750,7186,6174,5
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej786,8762,7182,9177,3
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących15,9(12,0)3,7(2,8)
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)1,261,170,290,27
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2.425,71.976,2563,8459,3
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1.181,5)(1.197,3)(274,6)(278,3)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1.539,0)(790,1)(357,7)(183,7)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(294,8)(11,2)(68,5)(2,6)
INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
EBITDA(1)3.134,92.756,4728,7640,7
Marża EBITDA36,4%35,9%36,4%35,9%
Marża operacyjna17,1%17,0%17,1%17,0%
Wydatki inwestycyjne(2)954,6633,4221,9147,2
SKONSOLIDOWANY BILANS, na dzień:30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3)886,21.178,7202,6269,5
Aktywa31.277,730.696,87.151,57.018,7
Zobowiązania długoterminowe11.494,011.803,02.628,02.698,7
Finansowe zobowiązania długoterminowe9.785,79.597,12.237,42.194,3
Zobowiązania krótkoterminowe5.628,65.018,61.286,91.147,5
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe2.195,01.661,8501,9380,0
Kapitał własny14.155,113.875,23.236,53.172,5
Kapitał zakładowy25,625,65,95,9
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »