Reklama

FON (FON): Częściowe zamknięcie emisji akcji serii L - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że dniu 30.01.2013 r. częściowo zakończona została emisja akcji serii L w ramach, której Emitent zawarł sześć umów objęcia akcji serii L obejmujących łącznie 670.285.131 (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy 00/100) i wartości emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 67.028.513,10 zł. (sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzynaście złotych 10/100). Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały wyemitowane w ramach realizacji postanowień uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (...)" opublikowanej raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011 r.

Akcje serii L obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 29 stycznia 2013 r.

data zakończenia subskrypcji - 30 stycznia 2013 r.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji

w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent informuje, że faktyczne wydanie

akcji ich nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 670.285.131 akcji serii L.

4. Przy emisji akcji serii L nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Złożono zapisy na 670.285.131 akcji serii L.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 670.285.131 akcji serii L. Emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,10 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach częściowej emisji akcji serii L złożono 6 zapisy. Zapisy zostały złożone przez 6 osób prawnych.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Częściowa emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii L zostały zaoferowane i objęte przez 6 podmiotów.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii L.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej częściowej emisji akcji serii L to 67.028.513,10 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzynaście złotych 10/100).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 7220,79 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 3700,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,

d) koszty promocji oferty - 0 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 3520,79 zł.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii L objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii L przypadający na jedną akcję serii L objętą subskrypcją zostanie podany po ostatecznym ustaleniu kosztów całkowitych.
Izabela Jarota-Wahed - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | l.;'[

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »