Reklama

RESBUD (RES): Częściowe zamknięcie emisji serii B - raport 12

Raport bieżący nr 12/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym informuje, że dniu 23.01.2013r. częściowo zakończona została emisja akcji serii B, w ramach której Emitent zawarł jedną umowę objęcia akcji serii B obejmującą 1.500 (jeden tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złoty 72/100) i wartości emisyjnej 7,05 zł (siedem złotych 05/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.580,00 zł (dwa dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) i emisyjnej 10.575,00 zł. (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Reklama

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20.04.2012r.

Akcje serii B obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 23 stycznia 2013r.

data zakończenia subskrypcji - 23 stycznia 2013r.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

1.500 akcji serii B.

4.Przy emisji akcji serii B nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.500 akcji serii B.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 1.500 akcji serii B. Emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 7,05 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach częściowej emisji akcji serii B złożono 1 zapis. Zapis został złożony przez osobę fizyczną.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Częściowa emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii B zostały zaoferowane i objęte przez 1 podmiot.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii B.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej częściowej emisji akcji serii B to 10.575,00 zł. (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 5500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 4500,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 1000,00 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii B objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii B przypadający na jedną akcję serii B objętą subskrypcją wynosi 3,67zł (trzy złote 67/100).
Anna Sobol - Prezes Zarządu
Anna Kajkowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »