ALTA (AAT): Czynności związane z wierzytelnością Modena Park Sp. z o.o. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd TUP S.A.(Spółka) informuje, że w dniu 8 marca 2012r. podjął Uchwałę dotyczącą podjęcia czynności egzekucji należności od Spółki Modena Park (Dłużniczka, podmiot zależny od Opal Property Developments, należący do Grupy Kapitałowej Meydan Group). Należność stanowi drugą część ceny za nieruchomość objętą projektem Modena Park (Należność), która jest wymagalna od dnia 24 czerwca 2011r. Spółka TUP posiada następujące zabezpieczenia płatności Należności:

Reklama

1. Postanowienie Sądu o nadaniu klauzuli wykonalności na art. 5 aktu notarialnego z dnia 24 czerwca 2010r., co do obowiązku zapłaty Spółce TUP kwoty 31 mln zł, tytułem płatności Należności powiększonej o odsetki. Modena Park poddała się egzekucji płatności Należności w trybie Art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 31 mln zł.

Akt notarialny z dnia 24 czerwca 2010r. stanowił porozumienie co do warunków spłaty należności, uznania długu i oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

2. Hipotekę kaucyjną łączną do kwoty 31 mln zł na sprzedanych nieruchomościach, na drugim miejscu po hipotece na rzecz Banku Kredytodawcy Dłużniczki.

3. The Letter of Comfort - dokument z dnia 13.11.2007r. gwarantujący, że Grupa Kapitałowa Meydan Group (właściciel spółek należących do Rodziny Meydan) wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży nieruchomości Modena Park, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Meydan Group.

Spółka otrzymała informację Sądu Rejonowego w Poznaniu, gdzie Dłużniczka złożyła wniosek o upadłość, która potwierdza wartość nieruchomości objętej projektem Modena Park na kwotę w granicach od 50 do 54 mln zł. Stanowi to potwierdzenie wartości nieruchomości ujętej w wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę w grudniu 2010r.

Zarząd Spółki prowadził z Bankiem Kredytodawcą Dłużniczki rozmowy dotyczące możliwości wspólnej realizacji i finansowania projektu, które nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Zgodnie z polityką rachunkowości w zakresie należności wątpliwych o okresie przeterminowania powyżej 6 miesięcy, Zarząd Spółki dokonuje analizy sytuacji finansowej oraz w razie uzasadnionej obawy utraty należności tworzy odpis aktualizujący w wysokości do 100% kwoty zadłużenia.

W oparciu o Uchwałę Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego Należność.

Odpis aktualizujący Należność w wysokości 16 391 tys. zł dotyczy IV kwartału 2011r. i zostanie uwzględniony w sprawozdaniu finansowym TUP S.A. sporządzonym za 2011r.

Zdarzenie to będzie miało odzwierciedlenie w wyniku finansowym TUP S.A. i Grupy Kapitałowej TUP.

W poprzednich okresach sprawozdawczych z uwagi na niepewność co do spłaty wierzytelności przez Dłużniczkę, Zarząd TUP S.A. decydował o następujących odpisach aktualizujących Należność: 12 mln zł na dzień 31.12.2010r. oraz 1 450 tys. zł na dzień 30.06.2011r.

Informacje dotyczące Należności Zarząd TUP S.A. publikował w następujących raportach bieżących:

35/2009 z dnia 23.12.2009r. (Zgoda na przedłużenie terminu płatności Należności z dnia 31 12.2009r. wynikającego z umowy sprzedaży nieruchomości, do dnia 31.03.2010r.), 13/2010 z dnia 26.03.2010r. (Zgoda na przedłużenie terminu płatności Należności z 31.03.2010r. do 30.04.2010r.), 25/2010 z dnia 4.05.2010r. (Modena Park nie zapłaciła drugiej części ceny za nabytą nieruchomość objętą projektem Modena Park, podjęto czynności o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu zawierającemu oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji), 40/2010 z dnia 25.06.2010r. (Porozumienie w sprawie wierzytelności, Dłużniczka zobowiązała się do spłaty do dnia 24.06.2011r.) 44/2010 z dnia 14.07.2010r. (Dłużniczka zapłaciła tytułem Porozumienia 1 mln zł), 28/2011 z dnia 22.06.2011r. (Informacja Dłużniczki, że nie wywiąże się z postanowień Porozumienia i nie zapłaci Należności w wyznaczonym terminie 24.06.2011r.), 29/2011 z dnia 30.06.2011r. (Wstępne Porozumienie z Dłużniczką, TUP S.A. otrzyma opcję na zakup udziałów Dłużniczki za cenę 1 zł)., 31/2011 z dnia 7.07.2011r. (Porozumienie z Dłużniczką, TUP S.A. zgodziła się przejąć udziały Dłużniczki pod warunkiem uregulowania przez Dłużniczkę spraw związanych z jej majątkiem tj. w majątku Dłużniczki pozostanie nieruchomość wraz z prawami oraz Wierzytelność TUP S.A. i Banku Kredytodawcy Dłużniczki. Ważną przesłanką dla TUP w podjęciu decyzji o przejęciu udziałów miały stanowić uzgodnienia z Bankiem Kredytodawcą), 34/2011 z dnia 1.08.2011r. (Dłużniczka zawarła aneks do umowy kredytowej, obowiązujący do 30.09.2011r.), 36/2011 z dnia 6.08.2011r. (Aneks do Porozumienia z dnia 7 lipca 2011r., przedłużający czas trwania postanowień Porozumienia do 30.09.2011r. Zarząd TUP S.A. zobowiązał się, że do dnia obowiązywania Porozumienia nie będzie prowadził egzekucji wierzytelności), 41/2011 z dnia 30.09.2011r. (Wygasło Porozumienie z dnia 7 lipca), 42/2011 z dnia 26.10.2011r. (Dłużniczka złożyła w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości), 5/2012 z dnia 10.02.2012r. (Sąd odrzucił wniosek Dłużniczki o ogłoszenie upadłości).
Robert Jacek Moritz - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Modena | 8 marca | TUP SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »