Reklama

(BANK POCZTOWY): Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie reklam debetowych kart płatniczych i opłat za karty debetowe - raport 2

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2017 r. powziął informację, że w dniu 24 maja 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nr RŁO 1/2017 ("Decyzja”), kończącą postępowanie mające na celu ustalenie, czy Bank naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Szczegółowy opis tego postępowania, wszczętego postanowieniem z dnia 28 grudnia 2016 r., znajduje się w nocie 40 do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za rok 2016, opublikowanego raportem okresowym nr 4/2017.

Reklama

Decyzja ma charakter zobowiązujący i nie nakłada na Bank kar pieniężnych. Zgodnie z sentencją Decyzji, Bank został zobowiązany do wykonania zobowiązania złożonego przez Bank, obejmującego podjęcie następujących działań, zmierzających do zakończenia uprawdopodobnionych naruszeń i usunięcia ich negatywnych skutków poprzez:

1. zmianę, w terminie do dnia 1 października 2017 r., modelu naliczania opłat za debetową kartę płatniczą na sposób, który uwzględniał będzie datę dokonania transakcji, a nie rozliczenia transakcji na rachunku bankowym,

2. zmianę, w terminie do dnia 1 października 2017 r., wzorca umownego pn. " Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” przez dodanie bezpośrednio w tabeli bądź w treści przypisów w części dotyczącej opłat za kartę debetową, informacji w brzmieniu "suma kwot transakcji kartą dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym”,

3. dokonanie zwrotu miesięcznych opłat za karty debetowe wydane po dniu 15 stycznia 2015 r. do prowadzonych przez Bank Pocztowy S.A. rachunków bankowych o nazwie Pocztowe Konto Zawsze Darmowe, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Oszczędnościowe oraz Pocztowe Konto Plus, pobranych do dnia zmiany przez Bank Pocztowy S.A. modelu naliczania opłat za debetową kartę płatniczą na uwzględniający datę dokonania transakcji, a nie jej rozliczenia, konsumentom, którzy:

1) dokonali transakcji o łącznej wartości warunkującej zwolnienie z opłaty ww. kartą w danym miesiącu kalendarzowym, lecz nie uwzględnionych przez Bank Pocztowy S.A. jako spełnienie warunku zwalniającego z miesięcznej opłaty ze względu na rozliczenie transakcji w kolejnych miesiącach kalendarzowych, oraz

2) zgłoszą w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. w zakresie określonym w punkcie 3.1 powyżej – przy czym rozpoznanie reklamacji nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej złożenia, a zwrot opłat nastąpi w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Bank,

4. publikację, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji oraz utrzymywania, do dnia 31 grudnia 2017 r., sentencji decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (z uwzględnieniem numeru oraz daty wydania decyzji) na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A. w ten sposób, że odnośnik do treści sentencji decyzji zostanie zamieszczony na stronie głównej Banku Pocztowego S.A. o adresie https://www.pocztowy.pl, a sentencja decyzji opublikowana zostanie w dziale aktualności, umieszczonym pod adresem https://www.pocztowy.pl/indywidualni/aktualności,

5. publikację, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji oraz utrzymywania do 31 grudnia 2017 r. oświadczenia o treści:

"Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Wyjaśniamy, że w niektórych reklamach debetowych kart płatniczych, w których Bank Pocztowy S.A. informował, że warunkiem zwalniającym z miesięcznej opłaty za kartę jest dokonanie płatności na określoną kwotę, wspomniana informacja nie była wystarczająco precyzyjna, w związku z czym użytkownicy kart mogli poczuć się wprowadzeni w błąd co do faktycznych warunków zwolnienia z opłaty miesięcznej za debetową kartę płatniczą.

W związku z powyższym Bank Pocztowy S.A. oferuje zwrot miesięcznych opłat za kartę debetową, w stosunku do kart wydanych po dniu 15 stycznia 2015 r. do prowadzonych przez Bank rachunków bankowych o nazwie Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Oszczędnościowe oraz Pocztowe Konto Plus konsumentom, którzy dokonali transakcji o łącznej wartości odpowiadającej progom warunkującym zwolnienie z opłaty ww. kartą w danym miesiącu kalendarzowym, lecz nie uwzględnionych przez Bank Pocztowy S.A. jako spełnienie warunku zwalniającego z miesięcznej opłaty wskutek ich rozliczenia w kolejnych miesiącach kalendarzowych i zgłoszą reklamacje w zakresie określonym powyżej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zgłoszenie reklamacji możliwe jest (i) w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku lub placówce pocztowej, (ii) korespondencyjnie na adres którejkolwiek z tych placówek, (iii) telefonicznie na numer telefonu 801-100-500, (iv) osobiście do protokołu, podczas wizyty w placówce, (v) pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl lub faxem na numer telefonu: 52 58 38 234.

Rozpoznanie reklamacji nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej złożenia. Zwrot środków zostanie dokonany na Państwa rachunek nie później niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpoznania reklamacji.

Powyższa propozycja jest następstwem treści decyzji administracyjnej nr …wydanej w dniu … 2017 r. w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229) przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie ze złożonym przez Bank Pocztowy S.A. zobowiązaniem. Decyzja ta zakończyła postępowanie prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jednocześnie Bank informuje, że nie później niż do dnia 1 października 2017 r. dokona zmiany modelu naliczania opłat za kartę debetową. W efekcie, zwolnienie z opłaty za karty debetowe wydawane przez Bank będzie uzależnione od tego, czy w danym miesiącu dokonają Państwo transakcji o określonej wartości, niezależnie od daty ich rozliczenia przez Bank.

Pełna treść decyzji administracyjnej, o której mowa powyżej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.”

w ten sposób, że:

1) link do oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie głównej Banku Pocztowego S.A. o adresie https://www.pocztowy.pl oraz w zakładce "Karta do konta” (w dniu wydania decyzji dostępnej pod adresem: https://www.pocztowy.pl/indywidualni/karta-do-konta/) w postaci linku o brzmieniu "Informacja o możliwości zwrotu opłaty za kartę” przekierowującego po kliknięciu do treści oświadczenia,

2) oświadczenie opublikowane zostanie w dziale aktualności, umieszczonym pod adresem https://www.pocztowy.pl/indywidualni/aktualnosci/,

3) oświadczenie opublikowane zostanie wewnątrz placówek Banku Pocztowego S.A. w formie plakatu o formacie nie mniejszym niż A4, czcionką koloru czarnego, rozmiaru niemniejszego niż 14 pkt, na białym tle,

6. nieemitowania i niewykorzystywania w działalności, w terminie od dnia uprawomocnienia się decyzji do dnia zmiany modelu naliczania opłat za debetową kartę płatniczą na sposób, który uwzględniał będzie datę dokonania transakcji, a nie rozliczenia transakcji na rachunku bankowym, następujących materiałów reklamowych:

1) ulotki "Po pierwsze nie płać za prowadzenie konta, Konto zawsze darmowe, 0zł za prowadzenie konta, 10% zniżki za usługi pocztowe”,

2) broszury "Twoja karta co warto wiedzieć Poradnik dla Użytkowników kart płatniczych Banku Pocztowego”.

Decyzja nakłada również na Bank obowiązki sprawozdawcze.

Decyzja stanie się prawomocna w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.

Bank szacuje, że potencjalny wpływ wykonania zobowiązania na wynik Banku wyniesie około 250 tysięcy złotych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-02Krzysztof TelegaCzłonek ZarząduKrzysztof Telega
2017-06-02Magdalena NawaraCzłonek ZarząduMagdalena Nawara

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »