(BANK POCZTOWY): Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu dotycząca produktu Pożyczka na Poczcie udzielonego w dniach od 1 marca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nr DOZIK-14/2019 ("Decyzja”), kończącą postępowanie mające na celu ustalenie, czy Bank naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Szczegółowy opis tego postępowania, wszczętego postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2016 r., znajduje się w nocie 34 do sprawozdania finansowego Banku za I półrocze 2019 roku, opublikowanego raportem nr 4/2019 (EBI).

Reklama

Decyzja ma charakter zobowiązujący i nie nakłada na Bank kar pieniężnych. Poniżej Bank zamieszcza pełną treść sentencji Decyzji:

"I. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po uprawdopodobnieniu stosowania przez Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na nieobniżaniu całkowitego kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytu konsumenckiego, dotyczącego produktu "Pożyczka na poczcie”, o koszty prowizji, co może być uznane za niezgodne z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.1083 ze zm.) i godzić w zbiorowe interesy konsumentów oraz po złożeniu przez Bank Pocztowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy w toku postępowania zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i usunięcia jego skutków poprzez:

A. złożenia oraz utrzymywania przez okres trzech miesięcy od daty opublikowania jednokrotnego oświadczenia o następującej treści:

"W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 30 grudnia 2019 r. nr DOZIK-14/2019 Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w toku postepowania prowadzącego do wydania ww. decyzji, uprawdopodobniono stosowanie przez Bank Pocztowy S.A. praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na nieobniżaniu całkowitego kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytu konsumenckiego, dotyczącego produktu "Pożyczka na Poczcie” udzielonego w dniach od 1 marca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. o koszty prowizji, co mogło naruszać art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-14/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl.

W związku z wydaną decyzją, konsumenci którzy dokonali wcześniejszej spłaty kredytu "Pożyczka na Poczcie” udzielonego między 1 marca 2015 r. a 30 czerwca 2016 r. mogą złożyć w Banku reklamację w celu odzyskania nadpłaconej prowizji. Reklamację wraz z podaniem rachunku do zwrotu należy złożyć:

1. w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku, placówce pocztowej lub korespondencyjnie na adres którejkolwiek z tych placówek, w tym wskazanej w Umowie /adresy placówek Banku i placówek pocztowych znajdują się na stronie www.pocztowy.pl/,

2. ustnie-telefonicznie na numer telefonu: 801 100 500, Biuro Obsługi Klienta: 52 34 99 499 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Kredytobiorcy w placówce,

3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl,

4. faksem na numer telefonu: 52 58 38 234.”

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, w następujący sposób:

1. czarną czcionką (kod szesnastkowy RGB #000000) ARIAL na białym tle (kod szesnastkowy RGB #ffffff),

2. tekst powyższego oświadczenia wyjustowany,

3. w górnej części strony głównej domeny www.pocztowy.pl/indywidualni/ i na każdej innej stronie internetowej przedsiębiorcy zastępującej tę stronę w przyszłości, bez możliwości zamknięcia informacji przez użytkownika; oświadczenie ma być widoczne przez cały czas, gdy użytkownik jest na stronie (oświadczenie nie może przybrać formy np. rotacyjnego banera czy slajdera),

4. czcionka powinna odpowiadać wielkości czcionki zwyczajowo używanej na ww. stronie internetowej, tekst umieszczony w ramce, o rozmiarze takim, aby była ona w całości wypełniona oświadczeniem, o którym mowa w niniejszym punkcie, z uwzględnieniem marginesu 2,5 cm z każdej strony,

5. fragment: "Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-14/2019 ” będzie stanowić hiperłącze prowadzące do strony internetowej: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf;

B. przekazanie w terminie miesiąca od uprawomocnienia się decyzji – w ramach przysporzenia konsumenckiego – listem zwykłym oświadczenia, o którym mowa w pkt I.A;

C. dokonanie zwrotu – w ramach przysporzenia konsumenckiego – części prowizji, proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki w związku z jej wcześniejszą spłatą, konsumentom, którzy:

1) w okresie od 1 marca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. zawarli umowę kredytu "Pożyczka na Poczcie”,

2) spłacili tę pożyczkę w terminie wcześniejszym niż przewidziany w umowie, oraz

3) złożą reklamację, o której mowa w oświadczeniu zawartym w pkt I niniejszej decyzji.

Zwrotu Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy dokona, stosując wyliczenie oparte o tzw. metodę liniową, w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia reklamacji na numer rachunku bankowego wskazany w reklamacji.

Nakłada się obowiązek wykonania tego zobowiązania przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

II. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) nakłada się na Bank Pocztowy Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy, obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania przyjętego zobowiązania poprzez przedłożenie, w terminie 4 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji, informacji o stopniu realizacji ww. zobowiązania.

Ww. sprawozdanie powinno zawierać następujące informacje:

1. liczbę konsumentów, do których przesłano oświadczenia, o których mowa w punkcie I sentencji niniejszej decyzji,

2. liczbę reklamacji, o których mowa w punkcie I sentencji decyzji, które wpłynęły do Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy wraz z informacją o sposobie ich załatwienia,

3. przesłania skanu oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy.”

Bank informuje, że w II połowie 2019 roku utworzył rezerwy na potencjalne zobowiązania z tytułu przedmiotowego postępowania na kwotę 511,6 tys. zł, o czym Bank poinformował w nocie 34 do sprawozdania finansowego Banku za I półrocze 2019 roku, opublikowanego raportem nr 4/2019 (EBI).

Decyzja stanie się prawomocna w dniu 03 lutego 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-03Robert KuraszkiewiczPrezes ZarząduRobert Kuraszkiewicz
2020-01-03Tomasz DąbrowskiCzłonek ZarząduTomasz Dąbrowski

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »