Reklama

ORBIS (ORB): Decyzja spółki i spółki zależnej o zawarciu umowy wsparcia handlowego, dokonaniu rozliczenia z tytułu usług świadczonych przez spółkę na rzecz spółki zależnej, skorygowaniu rozliczeń podatkowych oraz zobowiązaniu spółki do wniesienia dopłat do spółki zależnej

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Orbis S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 14 października 2019 r. podjął decyzję o: (i) zawarciu przez Emitenta i swoją spółkę zależną Orbis Kontrakty sp. z o.o. ("Orbis Kontrakty”) umowy wsparcia handlowego obejmującej okres 2013-2018 oraz przyszłą współpracę, (ii) dokonaniu rozliczenia wierzytelności z tytułu usług świadczonych przez Emitenta na rzecz Orbis Kontrakty w okresie 2013-2018, (iii) skorygowaniu rozliczeń na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług oraz (iv) zobowiązaniu Emitenta do wniesienia dopłat do kapitału zakładowego Orbis Kontrakty. Powyższe zdarzenia nie mają wpływu na skonsolidowany wynik grupy Emitenta na poziomie "EBITDA operacyjna”.

Reklama

W latach 2013-2018 Orbis Kontrakty świadczył usługi na rzecz dostawców współpracujących z podmiotami z grupy Emitenta dostarczających poszczególne towary i usługi na rzecz hoteli i pobierał od nich wynagrodzenie uzależnione od wielkości obrotu wygenerowanego m.in. przez zakupy podmiotów z grupy Emitenta u tych dostawców.

W toku prowadzonych analiz związanych ze sprzedażą działalności serwisowej (tzw. light asset business) Emitenta (patrz raporty bieżące Emitenta nr 17/2019, 26/2019) doradcy Emitenta wskazali, iż opisany powyżej model może powodować ryzyka podatkowe po stronie Emitenta, związane w szczególności z korzystaniem przez Orbis Kontrakty, w ramach prowadzonej działalności, z potencjału nabywczego Emitenta (sieci hoteli prowadzonej przez Emitenta), z tytułu którego Orbis Kontrakty nie wypłacał Emitentowi wynagrodzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję o: (i) zawarciu umowy wsparcia handlowego regulującej relacje pomiędzy Emitentem i Orbis Kontrakty, która obejmuje okres 2013-2018 oraz przyszłą współpracę, (ii) żądaniu zapłaty przez Emitenta od Orbis Kontrakty przewidzianego w umowie wsparcia handlowego wynagrodzenia za lata 2013 - 2018 w łącznej kwocie 72,2 mln złotych (plus VAT) oraz (iii) odpowiednim skorygowaniu rozliczeń podatkowych Emitenta za lata 2013-2018.

Dodatkowo, Emitent, – jako jedyny wspólnik Orbis Kontrakty – podejmie uchwałę o wniesieniu dopłat do kapitału Orbis Kontrakty w łącznej kwocie 58,5 mln złotych. Kwota dopłat zostanie potrącona z częścią należności Emitenta z tytułu wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Orbis Kontrakty w latach 2013-2018.

Mając na uwadze okoliczność, iż opisane powyżej działania realizowane są pomiędzy Emitentem i spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów, nie mają one wpływu na skonsolidowany wynik grupy Emitenta na poziomie "EBITDA operacyjna” oraz zostaną ujęte w jednostkowym rachunku zysków i strat Emitenta w pozycji wynik innych zdarzeń jednorazowych. Jednocześnie Emitent zapłaci odsetki od zaległości podatkowych w łącznej kwocie 7,6 mln złotych.

________________________________________________________________________________________

”Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-14Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »