Reklama

NETIA (NET): Decyzja Zarządu Netia S.A. wyrażająca zgodę na zawarcie umowy sprzedaży udziałów w nieruchomościach na których realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku biurowo-serwerowego oraz umowy o zastępstwo inwestycyjne powiernicze

Raport bieżący nr 24/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Netia” lub "Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację o podjętej w dniu 30 lipca 2020 roku przez Zarząd Emitenta decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Netię z Laris Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Sprzedający”) umowy sprzedaży (dalej "Umowa Sprzedaży”), na podstawie której Sprzedający sprzeda Netii, a Netia kupi od Sprzedającego:

Reklama

1) udział wynoszący 54.615/100.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset piętnaście stutysięcznych) części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 141/6 o obszarze 0,8597 ha, położonej w województwie mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim, gminie Ożarów Mazowiecki, miejscowości Jawczyce (dalej "Nieruchomość 1”);

2) udział wynoszący 193/1000 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysięczne) części we współwłasności nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 141/5 o obszarze 0,0968 ha i 141/10 o obszarze 0,0442 ha, tj. o łącznym obszarze 0,1410 ha, położonej w województwie mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim, gminie Ożarów Mazowiecki, miejscowości Jawczyce (dalej łącznie jako "Nieruchomości”), na których to Nieruchomościach realizowana jest przez Sprzedającego inwestycja budowalna polegająca na budowie obiektu biurowo-serwerowego, tj. Centrum Danych, o powierzchni całkowitej 3.873 m2 (dalej "Inwestycja”);

3) autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do projektów budowalnych oraz projektu wykonawczego, na podstawie których realizowana jest Inwestycja

- za cenę w łącznej kwocie złotych netto nie większej niż 21.050.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy), powiększoną o należy podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, która zostanie uiszczona przez Emitenta w terminie nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Umowa Sprzedaży określać będzie również sposób korzystania i zarządu z Nieruchomości 1, na podstawie którego Netia oraz Sprzedający zobowiążą się do zniesienia współwłasności - bez wzajemnych spłat i dopłat - w ten sposób, że Nieruchomość 1 zostanie geodezyjnie podzielona, aby nowo wyodrębnione działki pozwalały utworzyć odrębne nieruchomości z terenów przydzielonych na podstawie Umowy Sprzedaży Netii oraz Sprzedającemu do wyłącznego korzystania i stały się docelowo wyłączoną własnością Netii i Sprzedającego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w związku z realizowaną na Nieruchomościach przez Sprzedającego Inwestycją, Zarząd Netii podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie ze Sprzedającym umowy o zastępstwo inwestycyjne powiernicze, na podstawie której Sprzedający wykona we własnym imieniu i na własny rachunek zadanie polegające na kontynuacji realizacji Inwestycji, doprowadzeniu do uzyskania dla Inwestycji ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, nie później niż do dnia 10 marca 2021 roku oraz wydaniu Emitentowi ukończonej Inwestycji w terminie do dnia 31 marca 2021 roku, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości netto nie większym niż 57.650.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), powiększonym o należy podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, które zostanie uiszczone przez Emitenta w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Decyzja Emitenta o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy Sprzedaży oraz umowy o zastępstwo inwestycyjne powiernicze motywowana jest koniecznością zwiększenia powierzchni dedykowanych do przechowywania infrastruktury informatycznej z uwagi na znaczny wzrost popytu na usługi świadczone z jej wykorzystaniem, co wpisuje się w obrany przez Emitenta kierunek związany ze zwiększeniem zaangażowania w rozbudowę portfolio zaawansowanych usług teleinformatycznych świadczonych przez Netię w segmencie B2B.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-30Andrzej AbramczukPrezes Zarządu
2020-07-30Krzysztof AdaszewskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »