Reklama

KRAKCHEM (KCH): DECYZJA ZARZĄDU SPÓŁKI O ZMIANIE PROJEKTU UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI NOTOWANYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE W CELU ICH UMORZENIA.

Raport bieżący nr 6/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie podjął decyzję o doprecyzowaniu projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu ich umorzenia.

Reklama

Poniżej Zarząd Spółki przedstawia jednolity tekst zmienionego projektu uchwały:

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: "GPW”), a to w celu ich umorzenia.

2. Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje, według poniższych zasad:

a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda;

b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) akcję, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 10.200.102 (dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote, tj. 10,20 zł (dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za jedną akcję;

c) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia następnego po podjęciu niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2013 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

d) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;

e) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;

f) dopuszcza się nabywanie akcji w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki;

g) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia;

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2013 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części;

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały.

5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

6. Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 10.200.102 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa złote) przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. Powyższy kapitał rezerwowy zostaje utworzony w wyniku przeniesieniu do tego kapitału kwoty 10.200.102 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa złote) pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-16Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2013-04-16Włodzimierz OprzędekWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: projektu | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »