Reklama

BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA - raport 19

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: "Banku") podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 29 czerwca 2010 r.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie liczbą głosów "za" z 16 739 799 akcji reprezentujących 69,39% udział w kapitale zakładowym Banku.

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Selles.

Reklama

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Fortis Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. wybór Komisji Skrutacyjnej/Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

7.powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu

8. zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera Pana Marka Selles na sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA.

Uchwała Nr 4

w sprawie z mian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jean-Marie Bellafiore z dniem 30 czerwca 2010 r. oraz powołuje na Członków Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA od dnia 1 lipca 2010 r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, następujące osoby:

1. Monika Bednarek

2. Jarosław Bauc

3. Andrzej Wojtyna

4. Jean Deullin

Nowi członkowie rady nadzorczej: Monika Bednarek, Jarosław Bauc i Andrzej Wojtyna spełniają kryterium niezależności w rozumieniu par. 13 ust.1 pkt 1b Statutu Banku.

Od dnia 1 lipca 2010 r. skład Rady Nadzorczej będzie następujący:

1. Camille Fohl

2. Jos Clijsters

3. Lars Machenil

4. Mark Selles

5. Jean Deullin

6. Monika Bednarek

7. Jarosław Bauc

8. Andrzej Wojtyna

Uchwała Nr 5

w sprawie zmian Statutu Fortis Bank Polska SA:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zmienia Statut Banku w następujący sposób:

Par. 16a ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

’’§16a

2. Do podstawowych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu, zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom, prezentowanie stanowiska Zarządu wobec organów Banku i w stosunkach zewnętrznych, nadzorowanie działalności komórek wykonujących zadania w zakresie audytu wewnętrznego oraz sprawujących kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji Banku i przepisów powszechnie obowiązujących (Compliance) .

3. Do podstawowych kompetencji członka Zarządu, powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym."

Par. 17a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

’’§17a

5. Zarząd może grupować określone jednostki organizacyjne tworząc piony. Pionem kieruje dyrektor zarządzający."

Par. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

’’§20

2. Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy nakazują lub pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku.’’

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Alexander Paklons - prezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »