Reklama

LARQ (LRQ): Dokonana zmiana Statutu Emitenta

Raport bieżący nr 40/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133), w związku z wpisaniem w dniu 15 października 2015 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, wynikających z uchwały nr 17/15 i z uchwały nr 18/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2015 roku, wskazuje treść dokonanych zmian:

Reklama

1) Tytuł:

dotychczasowa treść:

"STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA”

aktualna treść:

"STATUT LARQ S.A.”

2) § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść:

"1. Firma spółki brzmi CAM MEDIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy CAM MEDIA S.A.”

aktualna treść:

"1. Firma Spółki brzmi LARQ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy LARQ SA.”

3) § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść:

"1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, według klasyfikacji Polskiej Działalności Gospodarczej jest:

1) PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,

2) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

3) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,

4) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,

5) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,

6) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

7) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

8) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

9) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

10) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

11) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

12) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

13) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

14) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,

15) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

16) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

17) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

18) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

19) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,

20) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

21) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,

22) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

23) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

24) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

25) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

26) PKD 85.32.A - Technika,

27) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

28) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

29) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

30) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.”

aktualna treść:

"1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, według klasyfikacji Polskiej Działalności Gospodarczej jest:

1) PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,

2) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

3) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,

4) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,

5) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,

6) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

7) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

8) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

9) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

10) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

11) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

12) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

13) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

14) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,

15) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

16) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

17) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

18) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

19) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,

20) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

21) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,

22) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

23) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

24) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

25) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

26) PKD 85.32.A - Technika,

27) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

28) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

29) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

30) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.

31) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,

32) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,

33) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

34) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

35) PKD 77.11 Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

36) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

37) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

38) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

39) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.”

4) § 5 ust. 4 Statutu Spółki:

w związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w § 5 po dotychczasowym ust. 3, dodany został nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2015 roku numer 17/15 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 37.500 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 375.000 (słownie: trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 37.500 zł ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2015 roku numer 16/15 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem do objęcia akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej Spółki.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-15Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2015-10-15Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2015-10-15Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »