Reklama

NOWAGALA (CNG): Dokonanie odpisów aktywów zgodnie z MSSF5

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA ("Spółka”) informuje, że w wyniku prac nad sprawozdaniami jednostkowymi Spółki oraz jednostki od niej zależnej Ceramika Gres SA ("CGR”) za rok 2019, w dniu dzisiejszym postanowiono rozpoznać kwoty istotnych odpisów z tytuły utraty wartości aktywów. O możliwości wystąpienia odpisów informowano raportem bieżącym 38/2019 z 18 grudnia 2019 roku. Spółka jest jedynym akcjonariuszem CGR, a sprawozdania obu podmiotów podlegają konsolidacji metodą pełną.

Reklama

27 listopada 2019 roku Zarząd postanowił podjąć działania restrukturyzacyjne zmierzające do: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ("ZORG") oraz zbycia przedsiębiorstwa CGR ("Przedsiębiorstwo”) na rzecz akcjonariusza dominującego Spółki, Cerrad sp. z o.o. ("Cerrad"), w zamian za zapłatę w gotówce ceny za ZORG oraz Przedsiębiorstwo (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym 34/2019 z 27 listopada 2019 roku). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 24 grudnia 2019 roku wyraziło zgodę na przeprowadzenie transakcji, przy czym minimalną cenę sprzedaży za ZORG ustalono na poziomie 22 mln zł (uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 41/2019 z 24 grudnia 2019 roku). W przypadku zbycia Przedsiębiorstwa, zarekomendowana przez Zarząd, minimalna cena sprzedaży to 46 mln zł (o, czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 37/2019 z 18 grudnia 2019 roku).

Zgodnie z MSSF5 ZORG i Przedsiębiorstwo spełniają definicję grupy aktywów utrzymywanych w celu sprzedaży do właściciela ("disposal group held for distribution to owners”) wraz z odpowiadającą im częścią zobowiązań. Wartość netto takich aktywów nie powinna być wyższa niż ich wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży, a ewentualna różnica w stosunku do wyższej wartości księgowej powinna zostać rozpoznana jako odpis z tytułu utraty wartości.

Ponieważ sprzedaż ZORG oraz Przedsiębiorstwa oznaczać będzie całkowite zaprzestanie prowadzenia dotychczasowej, podstawowej działalności (produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych) przez Spółkę oraz przez CGR to ten rodzaj działalności, w okresie gdy ostatecznie dojdzie do sprzedaży (nie w 2019 roku) zostanie uznany za działalność zaniechaną.

W przypadku ZORG odpis z tytułu utraty wartości w jednostkowym sprawozdaniu finansowym rozpoznano na 54,3 mln zł, przy czym na tę kwotę składają się:

• odpis dotyczący pozycji, które przed reklasyfikacją prezentowane były jako wartości niematerialne lub prawa do użytkowania – kwota 3,1 mln zł;

• odpis dotyczący pozycji, które przed reklasyfikacją prezentowane były jako rzeczowe aktywa trwałe – kwota 26,8 mln zł;

• odpis dotyczący pozycji, które przed reklasyfikacją prezentowane były jako aktywa z tytułu podatku odroczonego – kwota 1,5 mln zł;

• odpis dotyczący pozycji, które przed reklasyfikacją prezentowane były jako zapasy – kwota 21,9 mln zł,

• odpis dotyczący pozycji, które przed reklasyfikacją prezentowane były jako inne aktywa obrotowe – kwota 1 mln zł,

W przypadku Przedsiębiorstwa odpis z tytułu utraty wartości w jednostkowym sprawozdaniu finansowym rozpoznano na 18,5 mln zł, przy czym na tę kwotę składają się:

• odpis dotyczący pozycji, które przed reklasyfikacją prezentowane były jako rzeczowe aktywa trwałe – kwota 8,7 mln zł;

• odpis dotyczący pozycji, które przed reklasyfikacją prezentowane były jako aktywa z tytułu podatku odroczonego – kwota 0,7 mln zł;

• odpis dotyczący pozycji, które przed reklasyfikacją prezentowane były jako zapasy – kwota 8 mln zł,

• odpis dotyczący pozycji, które przed reklasyfikacją prezentowane były jako inne aktywa obrotowe – kwota 1 mln zł,

Ponadto z uwagi na dokonane odpisy zmniejszające wartość aktywów netto CGR, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki konieczne jest dodatkowe rozpoznanie utraty wartości posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych w postaci akcji spółki zależnej CRG (akcje te nie wchodzą do ZORG). Kwota odpisu wynosi 34,5 mln zł.

Ostatecznie więc z tytułu odpisów, o których mowa powyżej jednostkowy wynik finansowy Spółki za rok 2019 zostanie obciążony kwotą 88,8 mln zł, a jednostkowy wynik finansowy CGR za rok 2019 zostanie obciążony kwotą 18,5 mln zł. Spółka szacuje, że na poziomie sprawozdania skonsolidowanego sumaryczne obciążenie wyniku finansowego za rok 2019 będzie zbliżone do sumy opisanych odpisów jednostkowych.

Dodatkowo Spółka zwraca uwagę na fakt ustanowienia przez sąd zabezpieczeń, o których spółka informowała w swoich raportach bieżących nr 3/2020 z 14 stycznia 2020 roku oraz 4/2020 z 21 stycznia 2020 roku oraz o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, o czym informowano raportem 5/2020 z 23 stycznia 2020 roku. Okoliczności te są czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Spółki, które mogą opóźnić proces realizacji ww. transakcji.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 pozostają w toku weryfikacji przez biegłego rewidenta i tym samym wskazane powyżej kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość odpisu aktualizującego zostanie przedstawiona w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-04Halina Bąkprezes zarządu
2020-02-04Zbigniew Polakowskiprokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »