Reklama

CNT (CNT): Dokonanie przez "Energopol - Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący nr 88/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Energopol - Południe" Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. podjętej 21 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki "Energopol - Południe" S.A., utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 1/06/2011 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2011 r. przyjmującą Program Skupu Akcji Własnych "Energopol - Południe" S.A. (dalej "Program"), w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału własnego lub dalszej odsprzedaży, w ramach realizacji tego Programu, Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 24 sierpnia 2011 r., transakcji nabycia 10.613 (dziesięciu tysięcy sześciuset trzynastu) akcji własnych ("Akcje"), po średniej cenie nabycia 8,2181155 zł (osiem złotych i 2181155/10000000), za łączną kwotę 87.218,86 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy).

Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 4,00 zł (cztery złote). Wartość nominalna Akcji nabytych 24 sierpnia 2011r. wynosi 42.452 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote).

Akcje nabyte 24 sierpnia 2011 r. stanowią 0,096% udziału w kapitale zakładowym "Energopol - Południe" S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz odpowiadają 10.613 (dziesięciu tysiącom sześciuset trzynastu) głosom na Walnym Zgromadzeniu "Energopol - Południe" S.A.

Na dzień 24 sierpnia 2011 r. "Energopol - Południe" S.A. posiada łącznie 211.806 (dwieście jedenaście tysięcy osiemset sześć) Akcji nabytych w ramach realizacji Programu, co odpowiada 211.806 (dwustu jedenastu tysiącom osiemset sześciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu "Energopol - Południe" S.A., stanowiącym 1,908% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna: § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | zgromadzenie | Emitent | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »