Reklama

INPRO (INP): Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Raport bieżący nr 43/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 02.12.2014 otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 25.11.2014 wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1Y/00114340/5 dwóch hipotek umownych na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez konsorcjum banków: SGB - Bank S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a ("SGB”, "Bank”) oraz Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Puckiej 5 ("KBS”, "Bank”) na podstawie umowy o kredyt obrotowy konsorcjalny nr GD/5/OBR/K/U/2014 z dnia 30.10.2014 r. do kwoty 8.000.000,00 zł.

Reklama

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2014 z 30.10.2014.

Wpisy hipoteczne zostały dokonane w dziale IV księgi wieczystej nr GD1Y/00114340/5 i dotyczą:

ustanowionych na zasadzie równego pierwszeństwa: hipoteki umownej do kwoty 7.200.000 zł na rzecz SGB oraz ustanowionej na rzecz KBS hipoteki umownej do kwoty 7.200.000 zł, zabezpieczających kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr GD/5/OBR/K/U/2014 z dnia 30.10.2014 r., obciążających przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości działki położonej w Gdyni, przy ul. Wielkopolskiej, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00114340/5.

Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 12.000.000,00 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-02Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2014-12-02Elżbieta MarksProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »