Reklama

POLMED (POM): Dokonanie wpisu hipoteki łącznej na aktywach spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr 34/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. oraz 33/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. przekazuje do publicznej informacji, iż dnia 18 sierpnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 11 sierpnia 2014 r. o dokonaniu wpisu hipoteki umownej łącznej do sumy 23.415.800,00 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset złotych) na należącej do spółki zależnej Emitenta – Polmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, nieruchomości lokalowej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 208, stanowiącej samodzielny lokal użytkowy oznaczony numerem B4, o powierzchni użytkowej 312,04 m2, znajdujący się w budynku CORTE VERONA, działka nr 3/10, AM 25, obręb Grabiszyn, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00280379/3.

Reklama

Dokonanie wpisu powyższej hipoteki, która została ustanowiona przez Polmed Development sp. z o.o. na rzecz Banku Millenium S.A. (Bank), związane jest z zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z umów kredytowych, tj. roszczeń Banku dot. spłaty rat kapitałowych i odsetkowych kredytów, spłaty odsetek umownych od zadłużenia przeterminowanego wraz z prowizjami, opłatami i kosztami związanymi z realizacją umów oraz wszelkimi kosztami związanymi z windykacją wierzytelności. Powyższa hipoteka została ustanowiona jako zabezpieczenie następujących umów kredytowych: (1) umowa o kredyt inwestycyjny nr 7488/14/406/04 zawarta dnia 8 lipca 2014 r. przez spółkę zależną Emitenta - Polmed Development Sp. z o.o. z Bankiem Millenium S.A. na kwotę do 6.700.000,00 zł, (2) umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 7490/14/400/04 zawarta dnia 8 lipca 2014 r. przez POLMED S.A. z Bankiem Millenium S.A. na kwotę do 5.500.000,00 zł, (3) umowa o kredyt inwestycyjny nr 7489/14/406/04 zawarta dnia 8 lipca 2014 r. przez Polmed S.A. z Bankiem Millenium S.A. na kwotę 374.000,00 zł, oraz (4) umowa o linię na gwarancje bankowe nr 7455/14/424/04 zawarta przez POLMED S.A. z Bankiem Millenium S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Powyższa hipoteka zabezpiecza także nieruchomość, położoną w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 61, stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny oznaczony numerem U2, o łącznej powierzchni użytkowej 426,16 m2, ewidencja gruntów i budynków oznaczona numerami 59/6, 59/8, 59/11, w obrębie ewidencyjnym 60104, w dzielnicy Wola, w m.st. Warszawie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA4M/00424877/1.

Ponadto dokonano wpisu roszczenia wierzyciela hipotecznego o przeniesienie niniejszej hipoteki (ujawnionej pod numerem wpisu hipoteki 2) na miejsce opróżnione przez inną hipotekę (ujawnioną pod numerem wpisu 1) z chwilą, gdy miejsce to stanie się wolne, po wygaśnięciu a następnie wykreśleniu tej hipoteki.

Wartość ewidencyjna powyższych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej Emitenta – Polmed Development Sp. z o.o., wynosi 1.832.093,28 zł netto, co łącznie z drugą nieruchomością, na której została ustanowiona przedmiotowa hipoteka łączna stanowi 6.623.247,57 zł netto. Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta oraz spółką zależną Emitenta - Polmed Development Sp. z o.o. a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę oraz osobami nim zarządzającymi.

Niniejsze zawiadomienie wraz z zawiadomieniem, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r., jest jednoznaczne także z wykreśleniem z ksiąg wieczystych dotychczasowej hipoteki łącznej do kwoty 12.390.000,00 zł, ciążącej na tych nieruchomościach.

Kryterium uznania wskazanych wyżej aktywów, na których ustanowiona została opisana wyżej hipoteka łączna, za aktywa znaczące, jest wartość łączna tych aktywów przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 1


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-18RADOSŁAW SZUBERTPREZES ZARZĄDU
2014-08-18ROMUALD MAGDOŃWICEPREZES ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: Polmed

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »