Reklama

PRIMETECH (PTH): Dokonanie zmian w Statucie Spółki „KOPEX” Spółka Akcyjna - raport 31

Raport bieżący nr 31/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "KOPEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 14 marca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX” S.A. mocą Uchwały Nr 9 w sprawie zmiany § 11a Statutu Spółki, dokonało zmian w Statucie Spółki KOPEX S.A.

Poniżej Emitent przekazuje treść uchwalonych zmian Statutu Spółki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklama

zmianie ulega § 11a w ten sposób, że dotychczasową treść:

"1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 24.06.2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.700.000,00 (sześć milionów siedemset tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki ustala cenę emisyjną oraz może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. O ile Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wyemitowanych nowych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.”

zastępuje się następującą:

"1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 14 marca 2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.500.000,00 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 10.500.000 (dziesięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego i emisji akcji oraz nadania tym emisjom kolejnych oznaczeń serii. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. O ile Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) oferowania akcji w trybach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy (subskrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne),

2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wyemitowanych nowych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy

w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze,

4) złożenia wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji

w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę

w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść podjętej przez walne zgromadzenie w dniu 14 marca 2014 r. uchwały Nr 9 Emitent przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Nr 30/2014 z dnia 14.03.2014 r.

Informacja o dokonaniu rejestracji zmian Statutu przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zostanie przekazana przez Emitenta w raporcie bieżącym, po otrzymaniu postanowienia Sądu w przedmiocie powyższego wpisu do KRS.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-14 Józef Wolski Prezes Zarządu
2014-02-14 Piotr Broncel Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »