Reklama

FHDOM (FHD): Dookreślenie kapitału zakładowego i dojście do skutku emisji akcji serii H

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 opublikowanego w dniu 25 września 2020 r. w systemie ESPI pt. "Zawarcie umowy objęcia akcji serii H” informuje, iż Zarząd w dniu 28 września 2020 r. złożył oświadczenie (w formie aktu notarialnego) że:

Reklama

1) w dniu 17 września 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej jednej akcji serii H Spółki na kwotę 4,00 zł (słownie: cztery złote), na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w uchwale nr 1/2020 z dnia 18 września 2020 r.,

2) w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, do dnia dzisiejszego dokonano zapisów na 2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tym samym obejmując podwyższony kapitał zakładowy w wysokości 271.450,00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), a wkłady na akcje zostały wniesione;

3) wobec powyższego, działając na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 441 § 2 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych oraz w wykonaniu Uchwał nr 14 i nr 15 z dnia 18 sierpnia 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, w oparciu o postanowienia powołanej wyżej Uchwały objętych zostało 2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, a zatem kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 271.450,00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1.150.000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a wkłady na akcje zostały wniesione;

4) w związku z powyższym postanawia o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.150.000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) 111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

h) 2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 2.714.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.

W związku z powyższym emisja 2.714.500 akcji serii H doszła do skutku. Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż zmiana Statutu będzie skuteczna z chwilą rejestracji zmian Statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji serii H ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta oraz ze względu na fakt, iż jednym z celów emisji jest spłata zobowiązań wekslowych Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki). Ponadto w związku z przeprowadzeniem emisji akcji serii H nastąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby wyemitowanych akcji, co skutkować będzie rozwodnieniem posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy udziałów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-29Robert MajkowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »