Reklama

TOYA (TOA): Dookreślenie kapitału zakładowego w Statucie Emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący nr 48/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TOYA S.A. informuje, że w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 lutego 2011 r oraz w związku z wprowadzeniem, w dniu 27 października 2014 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym łącznie 280 734 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości 28 073, 40 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 40/100), oraz w związku z wydaniem tych akcji akcjonariuszom zgodnie z art. 451 § 2 ksh, w dniu 27 października 2014 r. nastąpiło dookreślenie kapitału zakładowego Spółki w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który w miejsce dotychczasowego brzmienia:

Reklama

"1. Kapitał zakładowy wynosi 7 786 621 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 77 866 210 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 1 do 60.000.000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,

b) 5.573.800 (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 do 5.573.800, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte gotówką,

c) 9 263 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 1 do 9 263 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,

d) 188 947 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 1 do 188 947, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,

e) 187 842 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E od nr 1 do 187 842, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,

f) 188 786 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 1 do 188 786, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

g) 133 835 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G od nr 1 do 133 835, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

h) 2 330 000 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H od nr 1 do nr 2 330 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym”

uzyskał następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 7 814 694, 40 zł (słownie: siedem milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote, czterdzieści groszy) i dzieli się na 78 146 944 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 1 do 60.000.000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,

b) 5.573.800 (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 do 5.573.800, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte gotówką,

c) 9 263 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 1 do 9 263 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,

d) 469 681 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 1 do 469 681, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,

e) 187 842 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E od nr 1 do 187 842, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,

f) 188 786 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 1 do 188 786, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

g) 133 835 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G od nr 1 do 133 835, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.

h) 2 330 000 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H od nr 1 do nr 2 330 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym”

Tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający ww. zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-27Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »