Reklama

DATAWALK (DAT): Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz wykluczenie akcji z obrotu w ASO NewConnect. Admission of securities to trading on the main market of the WSE and exclusion of shares from trading on NewConnect - raport 7

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) na podstawie Uchwały nr 111/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił dopuścić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

Reklama

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 321.500 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K,

k) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L,

l) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji serii M, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii M, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. l), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego DataWalk S.A. w wyniku emisji tych akcji.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 110/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., w związku ze zmianą rynku notowań, postanowił wykluczyć z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, J i L DataWalk S.A., oznaczone kodem "PLPILAB00012” - z dniem 28 lutego 2019 r.

W uchwale wskazano, iż zlecenia maklerskie na akcje DataWalk S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 27 lutego 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. ("WSE") on the basis of Resolution No. 111/2019 of February 25th 2019, decided to admit as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market:

1) the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A,, with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 321.500 (three hundred twenty one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares,

k) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares,

l) 457.548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) series M shares, subject to paragraph 2;

2) 457,548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer series M shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each.

2. The admission to exchange trading of series M shares, referred to in paragraph 1 point 1) l), is subject to the registration of the increase in the share capital of DataWalk S.A. as a result of issuing these shares.

At the same time, the Executive Board of the WSE Resolution No. 110/2019 of February 25th 2019, in connection with the change in the quotation market, decided to exclude on February 28th 2019 from the alternative trading system of the NewConnect market ordinary bearer shares of series B, C, D, E, F, G, H , I, J and L of DataWalk SA, marked with the code "PLPILAB00012".

The resolution indicates that broker's orders for DataWalk S.A. shares transferred to the alternative trading system on the NewConnect market, and not executed until February 27th 2019 (inclusive), expire after the end of that trading day.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-25Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2019-02-25Katarzyna GraczykProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »