Reklama

COMP (CMP): Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp S.A. z Big Vent S.A., Safe Computing Sp. z o.o. i Meritum Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej "Ksh”), zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Comp S.A. o zamiarze połączenia Comp S.A. (zwanej dalej również "Comp” lub "Spółką Przejmującą”), z następującymi spółkami:

Reklama

1. spółką "Safe Computing” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143739, posiadającą numer NIP: 1180062321, posiadająca numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 5.949.000,00 złotych, zwaną dalej również "Safe Computing” lub "Spółką Przejmowaną 1”; oraz

2. spółką Big Vent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082900, posiadająca numer NIP: 5210087300, posiadająca numer REGON: 001344641, o kapitale zakładowym 2.602.932,00 złotych wpłaconym w całości, zwaną dalej również "Big Vent” lub "Spółką Przejmowaną 2”; oraz

3. spółką "Meritum – Doradztwo i szkolenia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246121, posiadająca numer NIP: 5262897287, posiadająca numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych, zwaną dalej również "Meritum” lub "Spółką Przejmowaną 3”.

Połączenie Spółek będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Safe Computing, Big Vent i Mertium (Spółek Przejmowanych) na Comp (Spółkę Przejmującą). Z uwagi na to, iż Comp (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Safe Computing (Spółki Przejmowanej 1), 100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent (Spółki Przejmowanej 2) oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym Meritum (Spółki Przejmowanej 3) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Comp (Spółki Przejmującej), zgodnie z art. 514 Ksh.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Comp, tj. www.comp.com.pl (dalej zwanym "Planem Połączenia”), nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Comp podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp, w którego porządku obrad znajduje się podjęcie uchwały o połączeniu, zwołane zostało na dzień 30 czerwca 2014 roku (raport bieżący nr 15/2014 z dnia 29 maja 2014 roku).

W terminie od dnia 29 maja 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku, tj. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia, akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Comp pod adresem: Jutrzenki 116, 02 - 230 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh, tj.:

1. Planem Połączenia,

2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

3. projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Spółek Przejmowanych o połączeniu spółek,

4. projektem zmiany statutu Spółki Przejmującej,

5. ustaleniem wartości majątku Spółek Przejmowanych,

6. oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym Spółek Przejmowanych sporządzonymi dla celów połączenia.

Od dnia 29 maja 2014 roku akcjonariusze Comp mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Comp odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Ksh.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-16Andrzej Olaf WąsowskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: comp | oo | drugi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »