Reklama

ZUE (ZUE): Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZUE S.A. ze spółką zależną Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie (art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych) - raport 34

Raport bieżący nr 34/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Zarząd spółki ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("ZUE”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 w zw. z art. 402(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; "KSH”), zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy ZUE o zamiarze połączenia ZUE ("Spółka Przejmująca") ze spółką zależną ZUE – Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150723 ("Spółka Przejmowana”).

Reklama

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia zostało – stosownie do art. 402(1) § 1 KSH w zw. z art. 504 § 1 KSH – podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2013 z dnia 24 września 2013 roku oraz w tym samym dniu ogłoszone na stronie internetowej ZUE: www.grupazue.pl.

Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZUE w zamian za akcje ZUE, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ("Połączenie”), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 14 sierpnia 2013 roku, który został podany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz w tym samym dniu – stosownie do art. 500 § 2(1) KSH – bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUE: www.grupazue.pl ("Plan Połączenia”).

Stosownie do art. 505 § 3(1) KSH w terminie od 24 września 2013 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia, ZUE bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUE: www.grupazue.pl dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 i 2 KSH, tj.:

(i) Plan Połączenia;

(ii) Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej ZUE za lata 2010-2012 wraz z opiniami biegłego rewidenta i raportami z badania oraz sprawozdaniami z działalności grupy kapitałowej ZUE za lata 2010 – 2012;

(iii) Sprawozdania finansowe ZUE za lata 2010-2012 wraz z opiniami biegłego rewidenta i raportami z badania oraz sprawozdaniami z działalności ZUE za lata 2010-2012;

(iv) Sprawozdania finansowe Spółki Przejmowanej za lata 2010-2012 wraz z opiniami biegłego rewidenta i raportami z badania oraz sprawozdaniami z działalności Spółki Przejmowanej za lata 2010-2012;

(v) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ZUE w sprawie Połączenia;

(vi) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;

(vii) Projekt zmian Statutu ZUE – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ZUE w sprawie zmiany Statutu ZUE;

(viii) Ustalenie wartości majątku ZUE na dzień 1 lipca 2013 roku;

(ix) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2013 roku;

(x) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2013 roku;

(xi) Sprawozdanie Zarządu ZUE sporządzone dla celów Połączenia z dnia 28 sierpnia 2013 roku;

(xii) Sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia z dnia 16 września 2013 roku; oraz

(xiii) Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania poprawności i rzetelności Planu Połączenia z dnia 13 września 2013 roku, sygn. akt KRS.XI.Ns-Rej.KRS 23059/13/451.

O terminie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie Połączenia, Akcjonariusze ZUE zostaną powiadomieni odrębnie, stosownie do art. 402(1) § 1 KSH.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.) w zw. z art. 402(1) § 1 KSH w zw. z art. 504 § 1 KSH.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-16Wiesław NowakPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »