PEKAO (PEO): DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH - raport 9

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. oraz nr 7/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841, o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym w wysokości 262 470 034 zł ("Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("ksh”), w zw. z art. 402 (1) ksh, zawiadamia akcjonariuszy po raz drugi o planowanym podziale Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024477 ("Spółka Dzielona” lub "CDM”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Bank oraz Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030709 ("CBB”) ("Podział CDM”).

Reklama

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. oraz nr 7/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Zarząd Banku ponownie przekazuje poniższe informacje zawiadamiając o Podziale CDM.

Podział CDM zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ksh, tj.: poprzez:

1. przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich ("Działalność Maklerska”); oraz

2. przeniesienie na CBB części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center ("Działalność Call Center”).

Zgodnie z art. 530 § 1 ksh Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru, co nastąpi niezwłocznie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego CBB w wyniku Podziału CDM ("Dzień Podziału CDM”).

Plan Podziału CDM ("Plan Podziału CDM”) został udostępniony w trybie art. 535 § 3 ksh poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku (pod adresem: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/Plan-Podzialu-CDM-Pekao-SA.html).

Na podstawie art. 540 § 3 (1) ksh Bank informuje, że do dnia zakończenia walnego zgromadzenia Banku, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Podziału CDM, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi informacjami za pośrednictwem strony internetowej Banku, tj. akcjonariuszom udostępnia się:

1) Plan Podziału CDM (zawierający także informacje i dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 ksh, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh w odniesieniu do Banku, względem którego nie jest wymagane sporządzania takiego oświadczenia), dostępny na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/Plan-Podzialu-CDM-Pekao-SA.html;

2) sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania dostępne na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/raporty-finansowe.html;

3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności CDM oraz CBB za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania dostępne na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/Plan-Podzialu-CDM-Pekao-SA.html;

4) sprawozdania Zarządów Banku, CDM oraz CBB z dnia 27 lutego 2019 r. sporządzone dla celów Podziału CDM dostępne na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/Plan-Podzialu-CDM-Pekao-SA.html.

5) opinię biegłego z badania Planu Podziału CDM dostępną na stronie https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/informacje-dla-inwestorow/Plan-Podzialu-CDM-Pekao-SA.html.

Podstawa prawna:

Art. 539 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-15Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku
2019-04-15Grzegorz OlszewskiCzłonek Zarządu Banku

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »