Reklama

DEVELIA (DVL): Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi LC Corp Invest XXI Sp. z o.o. oraz LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2020

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Develia S.A. ("Emitent”), działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 24/2020 oraz nr 25/2020 z dnia 13 lipca 2020 r., niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ("Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi od Emitenta - LC Corp Invest XXI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmowana 1”) oraz LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmowana 2”).

Reklama

Planowane połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 - całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządami Spółek Przejmowanych planie połączenia z dnia 13 lipca 2020 r. ("Plan Połączenia”).

Plan połączenia został ogłoszony w dniu 13 lipca 2020 r., zgodnie z art. 500 § 2(1) k.s.h., tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości, począwszy od dnia 13 lipca 2020 r. na stronie internetowej łączących się spółek pod adresem http://www.develia.pl/ w zakładce "Relacje inwestorskie" – "Pozostałe” oraz w raporcie bieżącym nr 24/2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Z uwagi na fakt, iż stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) k.s.h., ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 k.s.h. nie jest konieczne, w treści niniejszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 k.s.h.

Akcjonariusze Spółki, począwszy od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. tj. do planowanego dnia powzięcia uchwał w sprawie połączenia spółek, mogą się zapoznawać z Planem Połączenia oraz dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt) 2 k.s.h. i 499 § 2 k.s.h. (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 k.s.h., w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 k.s.h. oraz 499 § 4 k.s.h.), w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00., jak również na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.develia.pl/ w zakładce "Relacje inwestorskie" – "Pozostałe”.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w związku z decyzją o zmianie terminu planowanego dnia powzięcia uchwał w sprawie połączenia spółek, zmianie uległa data wskazana w pierwszym zawiadomieniu o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi LC Corp Invest XXI Sp. z o.o. oraz LC Corp Invest XXIV Sp. z o.o. w ramach raportu bieżącego 25/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. tj. z dnia 19 sierpnia 2020 r. na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402(1)§1 k.s.h. tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego.

Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.

Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-27Paweł Ruszczakp.o. Prezesa Zarządu
2020-07-27Mirosław KujawskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »