Reklama

UNIBEP (UNI): Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia UNIBEP S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231271, działając na podstawie art. 504§1 i 2 ksh po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki UNIBEP S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim (Spółka Przejmowana). Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na UNIBEP S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48.

Reklama

Plan połączenia opublikowany został także jako załącznik do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 1 marca 2011 roku.

W terminie od dnia 07.06.2011 do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziana będzie uchwała w sprawie połączenia , akcjonariusze UNIBEP S.A. mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. 3 Maja 19 pok. 105 w godzinach od 7.00 do 15.00, każdego dnia roboczego , z następującymi dokumentami:

1) Planem połączenia

2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za ostatnie 3 lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta,

3) Projektami uchwał Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników łączących się spółek w sprawie połączenia,

4) Projektem zmian statutu UNIBEP S.A.

5) Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2011 roku.

6) Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2011 r.

7) Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2011 r.

8) Raportem z oszacowania godziwej wartości rynkowej przedsiębiorstwa spółki Przejmowanej w Bielsku Podlaskim oraz wyznaczenia stosunku wymiany udziałów/akcji.

9) Opinią biegłego w zakresie poprawności i rzetelności Planu połączenia.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia , w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały wskazanej w pkt.3 powyżej, akcjonariusze UNIBEP S.A. zostali powiadomieni odrębnie , stosownie do art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 13 w zw. z §19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis

II zawiadomienie o zamiarze połączenia.pdf;Drugie zawiadomienie o połączeniu

Opinia biegłego o planie połaczenia.pdf;Opinia biegłego o planie połączenia


Jan Mikołuszko - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »