Reklama

VISTAL (VTL): Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o. o. oraz Marsing Investments sp. z o.o. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm. – dalej: "KSH”), Zarząd spółki VISTAL Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, REGON: 190522969, NIP: 5830003993, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000305753, o kapitale zakładowym 710.500 zł wpłaconym w całości (dalej: "Spółka Przejmująca”) niniejszym zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółkami zależnymi:

Reklama

1) Holby Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, REGON: 146771170, NIP: 5272696515, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000468218, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000 zł (dalej: "Holby Investments”), oraz

2) Marsing Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, REGON: 146375860, NIP: 5272686600, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000438115, o kapitale zakładowym w wysokości 31.687.350 zł (dalej: "Marsing Investments”; dalej łącznie: "Spółki Przejmowane”),

na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na podstawie art. 500 § 21 KSH na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.vistal.pl.

Istotne informacje dotyczące planowanego połączenia

Plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych został przyjęty przez spółki w dniu 25 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 500 § 21 KSH, Plan Połączenia uzgodniony między łączącymi się spółkami, został w dniu 25 kwietnia 2016 r. udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.vistal.pl.

Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 2, 4 i 5 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane przestaną istnieć

W związku z powyższym, na podstawie art. 516 § 6 KSH, Plan Połączenia spółek nie zawiera elementów wymienionych w art. 499 § 1 pkt 3-4 KSH

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom w Spółkach Przejmowanych.

W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 oraz art. 502 KSH Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego. W związku z powyższym, Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane nie wnosiły o wyznaczenie biegłego.

Informacja o dokonaniu ogłoszenia Planu połączenia

Zgodnie z art. 500 § 21 KSH, Plan Połączenia uzgodniony między łączącymi się spółkami, został w dniu 25 kwietnia 2016 r. udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.vistal.pl.

Zawiadomienie o możliwości przeglądania dokumentów

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 505 § 1 KSH Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zapoznania się z następującymi dokumentami:

1) Planem połączenia z dnia 25 kwietnia 2016 r.,

2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe,

3) Projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych o połączeniu spółek,

4) Oświadczeniem w sprawie ustalenia wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 31 marca 2016 r.,

5) Oświadczeniami o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych.

Dokumenty wskazane powyżej będą udostępnione Akcjonariuszom Spółki w siedzibie Spółki

w terminie od 28 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-12Ryszard MatykaPrezes ZarząduRyszard Matyka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »