Reklama

BUMECH (BMC): Emisja akcji serii C - raport 21

Raport bieżący nr 21/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd BUMECH S.A. informuje, iż dnia 26 marca 2010 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z nią kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 4.280.029,00 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych) do kwoty nie wyższej niż 4.708.029,00 zł (cztery miliony siedemset osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 428.000,00 zł (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych), w ramach kapitału docelowego Spółki określonego w § 4 Statutu.

Emitowane akcje będą akcjami na okaziciela i będą miały wartość nominalną wynoszącą 1,00 zł (jeden złoty) każda i nie będą uprzywilejowane w żaden sposób. Cena emisyjna akcji serii C emitowanych na podstawie niniejszej uchwały wynosi 9 (dziewięć) złotych za każdą akcję i została ustalona za zgodą Rady Nadzorczej.

Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2009 roku na takich samych zasadach, jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.

Zarząd, działając w interesie Spółki, pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru co do akcji serii C, na co uzyskał zgodę Rady Nadzorczej. W związku z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcje serii C emitowane na podstawie niniejszej uchwały zostaną przez Zarząd zaoferowane w drodze złożenia oferty, oznaczonym nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) inwestorom.

Emisja akcji serii C, o której mowa w niniejszej uchwale, zostanie dokonana w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu KSH. Akcje serii C emitowane na podstawie niniejszej uchwały będą opłacane w formie wkładu pieniężnego.

W związku z podjętą uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego Zarząd uchwalił również, iż:

§ 4 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 280 029,00 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) złotych i dzieli się na 4 280 029 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz

b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B."

otrzymuje brzmienie:

"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.708.029 (cztery miliony siedemset osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.708.029 (cztery miliony siedemset osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 3 875 000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b) 405 029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz

c) nie więcej niż 428.000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości. Akcje serii B oraz C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym odpowiednio przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz C."

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne oraz 38 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu
Wojciech Kosmała - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | serie | Raport bieżący | złoty | marca | seria | emisja | Bumech SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »