Reklama

NETIA (NET): Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 101/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Spółka” lub "Netia”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 r. na podstawie uchwały nr 553/16 zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW”) z dnia 17 sierpnia 2016 r. oraz na podstawie uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 884/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. (raport bieżący Spółki nr 97/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.), nastąpiła rejestracja w KDPW 114.706 (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L Netii, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. (raport bieżący Spółki nr 19/2010 z dnia 26 maja 2010 r.), tj. na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z 114.706 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Uchwałą nr 553/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. zarząd KDPW oznaczył akcje serii L kodem PLNETIA00014.

Reklama

Akcje serii L zostały wyemitowane na skutek wykonania opcji przez osoby pełniące w strukturze Spółki funkcje kierownicze. Opcje te zostały przyznane zgodnie z planem premiowania akcjami przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 25 lutego 2011 r. (raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.) z późniejszymi zmianami.

Emisja akcji serii L nastąpiła na skutek wykonania praw z 114.706 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1 (dalej: "Warranty Serii 1”), uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji serii L z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. W związku z wykonaniem praw z Warrantów Serii 1 warranty te wygasły.

Kapitał zakładowy Spółki po tej emisji wynosi 348.348.161,00 złotych i dzieli się na 348.348.161 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) złoty każda, dających łącznie 348.348.161 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 10) oraz § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-02Tomasz SzopaPrezes Zarządu
2016-09-02Katarzyna IwućCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »