Reklama

PBG (PBG): emisja i umorzenie obligacji przez spółkę PBG S.A. - raport 55

Raport bieżący nr 55/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W oparciu o § 5 ust.1 pkt 11) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2007 z dnia 12 grudnia 2007r. oraz (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/emisja-obligacji-przez-pbg-sa-oraz-udzielenie-poreczen-przez-spolki-zalezne.html) oraz raportu bieżącego 51/2010 z dnia 1 października 2010 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/51-2010-zawarcie-aneksu-do-umowy-agencyjnej-i-dealerskiej-z-ing-bank-slaski-s-a.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 22 października 2010 roku spółka wyemitowała obligacje serii D o wartości 450 mln zł i jednocześnie umorzyła obligacje serii B o wartości 69 mln zł. Kwotę wcześniejszego wykupu obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami ustalono na poziomie 70.669.613,70 zł.

Reklama

Informacje o emisji obligacji serii D:

1)cel emisji obligacji:

-finansowanie realizacji największych kontraktów w sektorze gazu ziemnego, infrastruktury, dróg i energetyki;

-zabezpieczenie zdolności finansowej i gwarancyjnej niezbędnej do udziału w znaczących wartościowo przetargach na łączną kwotę 140 mld zł;

-zwolnienie dostępnych linii kredytowo-gwarancyjnych i ich płynne przesunięcie na pozostałe podmioty Grupy oraz zwiększenie kwoty dostępnych limitów gwarancji kontraktowych;

-poprawa struktury finansowania dzięki zamianie długu krótkoterminowego na długoterminowy, dopasowany do okresów realizacji kontraktów;

-przygotowanie projektów inwestycyjnych, zapewniających Spółce długoterminowe przychody i przepływy pieniężne.

2)rodzaj emitowanych obligacji: zdematerializowane obligacje serii D na okaziciela;

3)wielkość emisji: 450.000.000 zł;

4)wartość nominalna obligacji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej: wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł. Minimalna cena emisyjna obligacji została ustalona w procesie budowania książki popytu na obligacje w sposób pozwalający na zapewnienie rentowności emitowanych obligacji na poziomie akceptowalnym dla inwestorów i Spółki.

5)warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Data wykupu obligacji ustalona została na dzień 22 października 2013.

Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M plus marża, ustalona na warunkach rynkowych.

6)wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Poręczenia udzielone przez spółki z GK PBG: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz PBG Technologia Sp. z o.o., do kwoty wartości 120% emisji obligacji serii D, to jest kwoty 540 mln zł, z terminem obowiązywania do 23 kwietnia 2014 roku.

wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: 1.153.626 tys PLN (na dzień 30.09.2010)

7)prognoza łącznych zobowiązań Emitenta obligacji do czasu wykupu obligacji: 568.160 tys zł + 450.000 tys zł (na dzień 22.10.2013)

8)dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

przedstawione w dokumencie oferującym obligacje serii D

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji.

Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") i BondSpot S.A.

Jednocześnie, w oparciu o § 5 ust.1 pkt 7) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w nawiązaniu do punktu 7) w treści komunikatu powyżej, Zarząd informuje że wszystkim posiadaczom Obligacji Serii D, poręczeń do kwoty 540 mln zł, do dnia 23 kwietnia 2014 roku udzieliły spółki z Grupy Kapitałowej PBG: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz PBG Technologia Sp. z o.o.

Poręczenia udzielone przez spółki zależne, są rozliczane na warunkach rynkowych w okresach rocznych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 11) i 7) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »