Reklama

KOMPUTRON (KOM): Emisja i zbycie obligacji.

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie §5 ust. 1 pkt 6 i pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 1 września 2010 r. - w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 24 lipca 2010 r. pomiędzy Komputronik S.A., Karen S.A., Contanisimo Ltd, Texass Ranch Company sp. z o.o. i Haliną Paszyńską - doszło do:

I. Emisji przez Komputronik S.A. 9.778.362 zdematerializowanych niezabezpieczonych, nieoprocentowanych, zerokuponowych imiennych obligacji serii A o numerach od 0.000.001 do 9.778.362 o wartości nominalnej 2,86 zł każda, wymiennych na akcje zwykłe na okaziciela spółki Karen S.A. serii A, jedna obligacja jest wymienna na jedną akcję zwykłą spółki Karen S.A. i 2.500.000 obligacji zdematerializowanych niezabezpieczonych, nieoprocentowanych, zerokuponowych imiennych obligacji serii B o numerach od 0.000.001 do 2.500.000 o wartości nominalnej 2,86 zł każda, wymiennych na akcje zwykłe na okaziciela spółki Karen S.A., jedna obligacja jest wymienna na jedną akcję zwykłą spółki Karen S.A.

Obligacje serii A zostały objęte przez Karen S.A. W związku z objęciem obligacji serii A Karen S.A. zobowiązał się do zapłaty ceny emisyjnej 2,60 zł za jedną obligację tj. łącznej ceny za 9.778.362 obligacji w wysokości 25.423.741.20 zł.

Obligacje serii B zostały objęte przez Contanisimo Ltd. W związku z objęciem obligacji serii B Contanisimo zobowiązał się do zapłaty ceny emisyjnej 2,60 zł za obligację tj. łącznej ceny za 2,5 mln obligacji w wysokości 6.500.000.

Z Obligacjami związane są następujące prawa:

1) do wykupu obligacji w jej Wartości Nominalnej Obligacji, tj. 2,86 PLN, w Dniu Wykupu Obligacji, oznaczonym na dzień 2 września 2013 roku z zastrzeżeniem przysługującego Emitentowi uprawienia, o którym mowa niżej w pkt 2, do spełnienia świadczenia zamiennego polegające na wydaniu przez Emitenta jednej zwykłej akcji na okaziciela w spółce Karen SA ("Akcja"),

2) do wcześniejszej wymiany posiadanej przez Obligatariusza Obligacji na jedną Akcję znajdującej się w posiadaniu Emitenta na żądanie Obligatariusza zgłoszone Agentowi Emisji od dnia 1 września 2011 roku do dnia 29 sierpnia 2013 roku. (Świadczenie Niepieniężne Emitenta).

Uznanie rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Agenta Emisji dla Obligatariusza Akcją winno nastąpić w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych po przekazaniu przez Obligatariusza Agentowi Emisji żądania wymiany Obligacji na Akcję. Za Dzień Roboczy uważa się dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA otwarta jest dla dokonywania zwykłych transakcji sesyjnych.

W przypadku niewykonania świadczenia niepieniężnego polegającego na wymianie obligacji na akcje, posiadacz obligacji uprawniony będzie do otrzymania kwoty stanowiącej iloczyn liczby obligacji przedstawionych do wykupu i kwoty najwyższej ceny zamknięcia w notowaniach akcji Karen SA pomiędzy trzecim dniem roboczym od daty przedstawienia obligacji do wymiany a dniem wykupu obligacji, powiększonej o 1% tej ceny płatnej w dniu wykupu obligacji.

Łączna wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta wg danych na dzień 30 czerwca 2010 r. wynika z raportu kwartalnego za okres 1 kwietnia - 30 czerwca 2010 r. opublikowanego na stronie internetowej Emitenta: http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe/

Możliwe perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia wynikają z raportów rocznych, okresowych i bieżących Emitenta opublikowanych na stronie internetowej emitenta: http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/ , w szczególności z jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2009, raportu kwartalnego za okres 1 kwietnia - 30 czerwca 2010 r. i raportu bieżącego nr 16/2010 z dnia 25 lipca 2010 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta udostępnione jest w załączeniu oraz za pośrednictwem strony internetowej Emitenta: http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/

II. Nabycia przez Karen S.A. od Contanisimo Ltd. 2.500.000 obligacji Komputronik serii B za cenę 6.500.000 zł, tj. 2,60 zł za jedną obligację Komputronik S.A. Zapłata ceny nastąpi poprzez umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności między Karen a Contanisimo.
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | relacje | Komputronik SA | emisja | Komputronik SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »