Reklama

BBIDEV (BBD): Emisja obligacji

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Development NFI SA ("Fundusz", "Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2010 roku, w ramach postanowień Aneksów do Umowy Agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A , dokonał, w istniejącego Programu Emisji Obligacji ("Program"), emisji obligacji ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 25.500.000 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Cele emisji: nabycie w celu umorzenia wszystkich dotychczasowych obligacji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 10.850.000 zł, dokapitalizowanie bieżących działań i projektów, w tym projektu Koneser przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie (Projekt developerski 6), projektu "Małe Błonia" przy ul. Łącznej w Szczecinie (Projekt developerski 10), a także planowanego nowego przedsięwzięcia deweloperskiego.

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie zdematerializowanej, na okaziciela.

Obligacje roczne - 900 szt.

Obligacje dwuletnie- 950 szt.

Obligacje trzyletnie - 700 szt.

3) Wielkość emisji: 2.550 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.500.000 PLN.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje roczne zostaną wykupione w dniu 23 lutego 2011 roku.

Obligacje dwuletnie zostaną wykupione w dniu 23 lutego 2012 roku.

Obligacje trzyletnie zostaną wykupione w dniu 22 lutego 2013 roku.

Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 24 sierpnia 2010 roku.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez BBI Development NFI SA zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 roku. wynosi 14.064.000 PLN.

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji będzie następująca w poszczególnych latach (w złotych):

Na koniec lutego 2011 - 47.000.000 zł

Na koniec lutego 2012 - 39.000.000 zł

Na koniec lutego 2013 - 31.000.000 zł

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: Emisja obligacji ma służyć w szczególności sfinansowaniu nabycia przez Fundusz własnych obligacji, o którym Emitent informował w poprzednim raporcie bieżącym nr 11/2010, co skutkować będzie umorzeniem tych obligacji przed ich datą wykupu przypadającą na 8 marca 2010 roku. Ponadto środki z emisji obligacji posłużyć mają finansowaniu bieżących działań i projektów, w tym częściowemu sfinansowaniu wkładu własnego przy realizacji pierwszego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego Koneser realizowanego przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie (Projekt Developerski 6). Projekt ten obejmuje budowę kompleksu wielofunkcyjnego składającego się z wyremontowanych i adaptowanych do nowych funkcji zabytkowych budynków, na który to kompleks składać się będą budynki mieszkalne, powierzchnie handlowe i usługowe. Środki pochodzące z emisji obligacji mają także posłużyć dofinansowaniu pierwszego etapu projektu deweloperskiego realizowanego przy ul. Łącznej w Szczecinie (Projekt Developerski 10) polegającego na wzniesieniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z obiektami usługowymi oraz podziemnymi garażami. Wstępnie planuje się także, że środki z emisji obligacji mogą być częściowo przeznaczone na nowy projekt deweloperski.

Zdaniem Zarządu Funduszu nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań, wynikających z obligacji.

9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Emitowane obligacje spotkały się ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, objęte zostały wszystkie wyemitowane obligacje w ilości 2.550 sztuk.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Michał Skotnicki - Prezes Zarządu
Piotr Litwiński - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: środki | obligacje | emisja | BBI Development NFI SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »