Reklama

CIGAMES (CIG): Emisja obligacji - raport 69

Raport bieżący nr 69/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd City Interactive S.A. informuje, że w dniu 16 września 2010 r. Spółka dokonała emisji obligacji serii B.

Reklama

Szczegóły dotyczące emisji obligacji serii B:

1) Rodzaj i forma Obligacji:

Obligacje są Obligacjami na okaziciela, emitowane są jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu

.

2) Wielkość emisji:

Emisja obejmuje 100 (sto) Obligacji o łącznej wartość nominalnej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych).

3) Wartość nominalna jednej Obligacji:

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50.000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych).

4) Cena emisyjna jednej Obligacji:

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5)Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Dzień Wykupu Obligacji ustalony jest na dzień 16 marca 2011 r. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne: w pierwszym Okresie Odsetkowym (od Dnia Emisji do dnia 16 grudnia 2010 r.) oprocentowanie będzie równe stawce WIBOR 3M z dnia 14 września 2010 r. powiększonej o marżę w wysokości 6,5%. W drugim Okresie Odsetkowym (od dnia 16 grudnia 2010 r. do Dnia Wykupu) oprocentowanie będzie równe stawce WIBOR 3M z dnia 14 grudnia 2010 r. powiększonej o marżę w wysokości 6,5%. Odsetki obliczane będą przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym Okresie Odsetkowym oraz przyjmując, że rok liczy 365 dni. Oprocentowanie naliczane będzie przez Emitenta przy zastosowaniu Stopy Procentowej od Wartości Nominalnej Obligacji. Odsetki płatne są w Dniach Odsetek, tj. 16 grudnia 2010r. oraz 16 marca 2011r. Naliczanie Odsetek od Obligacji ustanie w Dniu Wykupu, chyba że Emitent odmówi wykupu lub wstrzyma wypłatę Wartości Nominalnej.

6) Wartość zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 19.230.711,87 zł ( dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy siedemset jedenaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).

7) Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji:

Emitent nie spodziewa się w okresie zapadalności Obligacji powiększenia o więcej niż 100 % poziomu zobowiązań zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji, z wyłączeniem zadłużenia związanego z niniejszą emisją Obligacji.
Marek Tymiński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »