Reklama

BBIDEV (BBD): Emisja obligacji - raport 3

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Development NFI SA ("Fundusz", "Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2011 roku oraz w dniu 24 lutego 2011 r. , w ramach postanowień Aneksów do Umowy Agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A , dokonał z istniejącego Programu Emisji Obligacji ("Program"), emisji obligacji ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 40.000.000zł (czterdzieści milionów złotych).

Reklama

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Cele emisji: finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie zapadających obligacji oraz realizacja projektów deweloperskich opisanych w Memorandum Informacyjnym BBI Development NFI S.A.

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie zdematerializowanej, na okaziciela.

Obligacje dwuletnie- 850 szt, o łącznej wartości 8.500.000 PLN.

Obligacje trzyletnie - 3.150 szt, o łącznej wartości 31.500.000 PLN.

3) Wielkość emisji: 4.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje dwuletnie zostaną wykupione w dniu 22 lutego 2013 roku.

Obligacje trzyletnie zostaną wykupione w dniu 21 lutego 2014 roku.

Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 24 sierpnia 2011 roku.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez BBI Development NFI SA zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 roku. wynosi 29.800 tys. PLN.

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji będzie następująca w poszczególnych latach (w złotych):

Na koniec lutego danego roku Przewidywana wartość zobowiązań Emitenta

2011 62.500

2012 85.500

2013 91.500

2014 68.000

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:

Środki z emisji obligacji posłużyć mają finansowaniu bieżących działań i projektów, w tym częściowemu sfinansowaniu wkładu własnego przy realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego Koneser realizowanego przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie (Projekt Developerski 6). Projekt ten obejmuje budowę kompleksu wielofunkcyjnego składającego się z wyremontowanych i adaptowanych do nowych funkcji zabytkowych budynków, na który składać się będą budynki mieszkalne, powierzchnie handlowe i usługowe. Sygnalizowany przez rynek znaczący popyt na planowane powierzchnie powoduje przyśpieszenie realizacji projektu Koneser.

Środki pochodzące z emisji obligacji mają także posłużyć dofinansowaniu pierwszego etapu projektu deweloperskiego realizowanego przy ul. Łącznej w Szczecinie (Projekt Developerski 10) polegającego na wzniesieniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z obiektami usługowymi oraz podziemnymi garażami.

Ponadto środki z emisji będą wykorzystane na dofinansowanie projektu Nowy Sezam w Warszawie oraz ewentualnie na pozyskanie nowych przedsięwzięć deweloperskch.

Popyt na obligacje zgłaszany przez inwestorów przewyższył ofertę.

Zdaniem Zarządu Funduszu nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań, wynikających z obligacji.

9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Jednocześnie Spółka informuje o spłacie w dniu 23 lutego 2011 roku obligacji o wartości nominalnej 9 mln PLN w ramach tego samego programu emisji.

Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalyst.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Michał Skotnicki - Prezes Zarządu
Piotr Litwiński - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »