Reklama

BOS (BOS): Emisja obligacji

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259),

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 maja 2011 r. doszła do skutku emisja obligacji w wysokości 250.000.000 EUR (dwustu pięćdziesięciu milionów euro) emitowanych przez BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, której Bank jest jedynym akcjonariuszem. Spółka została powołana w celu przeprowadzenia niniejszej emisji. Emisja organizowana jest przy udziale Barclays Bank PLC, ING Bank N.V. Oddział Londynie i Raiffeisen Bank International AG oraz gwarantowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

1. Cel emisji obligacji

Środki pozyskane w drodze emisji będą przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji.

Obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, notowane na giełdzie w Luksemburgu.

3. Wielkość Emisji

Łączna wartość emitowanych 2.500 obligacji o kodzie ISIN XS0626282783 wynosi 250.000.000 EUR.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 000 EUR. Cena emisyjna obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 000 EUR.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Warunki wykupu

-----------------------

Dniem wykupu obligacji jest 11 maja 2016 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki.

Warunki wypłaty oprocentowania obligacji

----------------------------------------------------------

Obligacje są oprocentowane od dnia emisji tj. 11 maja 2011 r. (włączając ten dzień), odsetki są płatne roczne, odsetki są płatne w dacie płatności odsetek, pierwsza wypłata odsetek przypada 11 maja 2012 r.

Warunki wcześniejszego wykupu

---------------------------------------------

Posiadaczowi obligacji przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu wszystkich zapisanych w ewidencji na rzecz posiadacza obligacji w przypadku, gdy podmioty z grupy Skarbu Państwa przestaną posiadać mniej niż 51%. Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu.

Płatności

--------------

Wszelkie płatności z tytułu obligacji będą dokonywane za pośrednictwem BNY Mellon Corporate Trustem Services Limited.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia obligacji, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wartość zaciągniętych przez Bank zobowiązań na dzień 31.03.2011 r. wynosi 14.335.821 tys. PLN (słownie: czternaście miliardów trzysta trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji (łącznie ze zobowiązaniami z obligacji) wynosi: 22 699 678 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliardy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy).

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo:

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

Nie dotyczy.
Jacek Pierzyński - Wiceprezes pierwszy zastępca prezesa Zarządu
Krzysztof Telega - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »