Reklama

BARLINEK (BRK): Emisja obligacji

Raport bieżący nr 23/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach ("Emitent", "Spółka") informuje, że Spółka wyemitowała obligacje kuponowe na łączną kwotę 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) PLN.

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) PLN. Wykup obligacji nastąpi najpóźniej 31 grudnia 2013 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacane będą w okresach kwartalnych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 30 czerwca 2011 r., wynosi 432.744 tys. PLN.

W ocenie Zarządu Barlinek S.A. w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Barlinek S.A. będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.

Wyemitowane obligacje stanowią 23,6 % kapitałów własnych Barlinek S.A., wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta.

Środki pochodzące z emisji obligacji posłużą do zwiększenia kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. co zapewni większą stabilność i płynność finansową w sytuacji pogorszenia koniunktury rynkowej.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Paweł Wrona - Prezes Zarządu
Wioleta Bartosz - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Barlinek SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »