Reklama

SYNTHOS (SNS): Emisja obligacji. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2012 roku dokonał emisji Obligacji na łączną kwotę 445.000.000 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów złotych).

Reklama

Cel emisji obligacji:

Celem emisji jest optymalizacja zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

Określenie rodzaju emitowanych obligacji:

Obligacje Serii A na okaziciela emitowane w formie materialnej

Wielkość emisji:

89 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o numerach od 01 do 89.

Wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia:

Cena jednej obligacji równa jest jej wartości nominalnej, i wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) złotych. Wartość całej emisji to 445.000.000zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów) złotych.

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Data wykupu obligacji została ustalona na dzień 30 czerwca 2015 roku, albo wcześniej na pisemne żądanie Emitenta. Nabywcy Obligacji przysługuje zmienne oprocentowanie w wysokości stopy procentowej - WIBOR 3M obowiązującej w dniu emisji Obligacji i aktualizowanej po upływie każdego roku od daty emisji, powiększonej o marżę.

Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Nie dotyczy (brak zabezpieczenia).

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

W związku z emisją Obligacji Emitent nie widzi zagrożeń w zakresie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka informuje, że na dzień 31 marca 2012 r. wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 689.971 tys. zł.

Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

Nie dotyczy (emisja skierowana do oznaczonego Nabywcy).

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Nie dotyczy.

W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego:

Nie dotyczy (nie ustanowiono zastawu/hipoteki).
Zbigniew Lange - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »