Reklama

SOHODEV (SHD): Emisja obligacji i ustanowienie zabezpieczeń przez spółkę zależną - Scan Development sp. z o.o. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 15 marca 2011 r. otrzymał od swojej spółki pośrednio zależnej Scan Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej "Scan Development") informację o dojściu do skutku emisji obligacji korporacyjnych oraz ustanowieniu zabezpieczeń tej emisji.

Zgodnie z zawiadomieniem, Scan Development wyemitował obligacje na okaziciela serii A w ilości 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 47.000.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów złotych 00/100), o numerach od 000001 do 470000. Cena emisyjna obligacji była równa ich wartości nominalnej.

Reklama

Okres zapadalności Obligacji wynosi 3 lata od dnia przydziału. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 9,45% (dziewięć i 45/100 procenta) w skali roku (podstawa okresu odsetkowego wynosi 365 dni) od wartości nominalnej Obligacji. Odsetki będą naliczane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co trzy miesiące.

Scan Development zamierza przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie:

1. nabycia od Scanmed Spółka Akcyjna udziałów Scan Development celem umorzenia. W ramach zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały Scan Development dokona w imieniu Scanmed spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Scanmed przez PKO BP na podstawie umowy z dnia 2 października 2008 r., którego saldo wynosi ok. 40.000.000 zł (o zaciągnięciu kredytu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 91/2008). O spłacie kredytu PKO BP Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

2. całkowitej spłaty pożyczek udzielonych Scan Development przez Scanmed S.A. - ok. 1.378.000 zł;

3. nakładów inwestycyjnych dotyczących Szpitala św. Rafała w Krakowie- ok. 5.622.000.zł

Pomyślne zakończenie emisji Obligacji umożliwi spółce Scanmed S.A. spłatę kredytu PKO BP co w konsekwencji spowoduje wygaśnięcie szeregu zabezpieczeń kredytu ustanowionych zarówno przez Emitenta, Scan Development jaki i Scanmed S.A. takich jak: poręczenie cywilne Emitenta udzielone Scanmed S.A. do kwoty 8.000.000,00 PLN, oraz pozostałych zabezpieczeń (zastawy, przelewy wierzytelności na zabezpieczenie, pełnomocnictwa) udzielonych na zabezpieczenie kredytu. Po spłacie kredytu PKO, zarówno Emitent jak i Scanmed będą wolne od zobowiązań w tym zakresie.

Scan Development zamierza wprowadzić Obligacje do obrotu na rynku CATALYST w pierwszym półroczu 2011 r.

Jednocześnie Scan Development ustanowił hipotekę w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o Obligacjach"), do kwoty 60.338.600,00 zł (sześćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) na rzecz obligatariuszy, tytułem zabezpieczenia emisji Obligacji, na prawie własności nieruchomości położonej w Krakowie, obręb 61, stanowiącej działki nr ew. 576/36, 576/43, 576/39 dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00397900/3.

Wartość Nieruchomości na dzień 24.01.2011 r. została oszacowana na kwotę 106.816.318 zł

Brak jest powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotami na rzecz który ustanowiono hipotekę. Wartość hipoteki jest wyższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln Euro i jednocześnie wartość hipoteki liczona według najwyższej kwoty zabezpieczenia jest wyższa niż 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Rafał Bauer - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »