Reklama

PAGED (PGD): emisja obligacji - II seria - raport 37

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Paged S.A. (dalej zwanej "Spółką" lub "Emitentem"), działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 17 grudnia 2010 r. doszło do emisji obligacji Spółki zabezpieczonych na okaziciela II (drugiej) serii. Emisja obligacji została przeprowadzona na podstawie Uchwały Zarządu Paged S.A. nr 350/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie emisji obligacji II serii oraz na podstawie Uchwały nr 353/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji II serii. Dzień emisji przypadł na dzień 17 grudnia 2010 roku

Reklama

O zamiarze emisji obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.

Niniejszym Zarząd Paged S.A. publikuje wymagane informacje na temat emisji obligacji II serii.

Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na następujące cele:

- restrukturyzację istniejącego zadłużenia,

- sfinansowanie nabycia od Skarbu Państwa pakietu akcji spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz realizację zobowiązań finansowych, wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowych akcji.

Sposób alokacji pozyskanych środków pomiędzy powyższe cele, uzależniony będzie od możliwości pozyskania finansowania na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych.

Przewiduje się, iż w przypadku występowania okresowych nadwyżek płynności, do czasu realizacji projektów inwestycyjnych, Spółka będzie alokowała pozyskane środki pieniężne w krótkoterminowe papiery wartościowe w celu zapewnienia minimalnego zwrotu na poziomie kosztu pozyskanego kapitału.

Spółka wyemitowała obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, które zostaną zapisane na rachunku prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Data emisji przypadła na dzień 17 grudnia 2010 r. Miejscem emisji obligacji jest Warszawa. Obligacje mają numery od 000 001 do 060 000. Obligacje są zabezpieczone hipoteką oraz zastawem rejestrowym. Emisja obligacji nastąpiła w trybie art. 9 ustęp 3 Ustawy o obligacjach.

Emisja obligacji II serii obejmuje 60.000 obligacji, o łącznej wartości 60.000.000 złotych.

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 złotych. Cena emisyjna obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 złotych.

Dniem wykupu obligacji jest 31 marca 2014 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki od obligacji.

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie wypłaty odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M, powiększoną o marżę.

Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi w postaci:

1) ustanowiony przez Emitenta zastaw rejestrowy na posiadanych przez Emitenta akcjach na okaziciela spółki "Paged-Sklejka" S.A. z siedzibą w Morągu, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90.000.000 PLN,

2) ustanowiony przez Emitenta (wpisany do rejestru zastawów) zastaw rejestrowy przyszły na 25.330.000 akcjach na okaziciela serii A2 spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90.000.000 PLN.

3) ustanowiona przez "Paged Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Paged Property") hipoteka łączna umowna kaucyjna o sumie najwyższej 45.000.000 PLN na:

i. stanowiącej własność Paged Property nieruchomości składającej się z działek gruntu 179/13, 179/18 oraz 179/28, położonej w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00105715/6;

ii. stanowiącej własność Paged Property nieruchomości składającej się z działki gruntu 179/26 położonej w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00107598/3; oraz

iii. stanowiącej własność Paged Property nieruchomości składającej się z działki gruntu 179/27, położonej w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00107596/9.

Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia obligacji/dokumentu Informacyjnego, tj. na dzień 30 września 2010 roku, łączna wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta wynosiła 117.225 tys. złotych. Na koniec 2010 r. przewidywany poziom zadłużenia finansowego wyniesie do 210.000 tys. złotych. Intencją Emitenta w najbliższych latach jest utrzymanie poziomu wskaźników zadłużenia finansowego netto na poziomie nie przekraczającym 1,6 wartości kapitałów własnych. Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu obligacji, perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta wyniosą na dzień wykupu, uwzględniając zadłużenie wynikające z obligacji, łącznie do 150.000 tys. złotych.

Akcje "Paged-Sklejka" S.A. z siedzibą w Morągu, stanowiące przedmiot zastawu rejestrowego, jak również akcje spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiące przedmiot przyszłego zastawu rejestrowego, zostały wycenione przez Macieja Czerwonkę, biegłego rewidenta nr uprawnień 11710, reprezentującego spółkę AVCS Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nieruchomość w Nowym Koniku, stanowiąca przedmiot hipoteki kaucyjnej, została wyceniona przez Agnieszkę Danelczyk, rzeczoznawcę majątkowego nr uprawnień 2198, rzeczoznawcę REV-PL/PFVA/2013/217, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Wycena Majątku i Biznesu" z siedzibą w Warszawie.

Łączna wartość ww. form zabezpieczenia wierzytelności, wynikających z obligacji, została oszacowana na kwotę 193.288 tys. PLN.

Załączniki:

Plik;Opis
Daniel Mzyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: serie | seria | Paged SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »