Reklama

PFLEIDER (PFL): Emisja obligacji krótkoterminowych

Raport bieżący nr 28/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 29.05.2015 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Reklama

Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych.

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 379.316 tys. PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych).

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 380.000 tys. PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów złotych).

Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta które na dzień 31.03.2015 wynosiły 701.881 tys. PLN.

Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 2 emisje obligacji o następujących warunkach:

1. Emisja o wartość 6.000.000 PLN

- ilość i wartość obligacji – 600 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu – 02.07.2015

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.998,65 PLN

2. Emisja o wartość 7.700.000 PLN

- ilość i wartość obligacji – 770 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu – 07.07.2015

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.996,40 PLN

Kryterium uznania powyższych umów za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-29RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-29IRENA LENCZEWSKAPROKURENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »