Reklama

BOS (BOS): Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.15 - raport 5

Raport bieżący nr 5/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje że, w dniu 22 stycznia 2013 r. doszła do skutku emisja obligacji BOŚ S.A. serii KT.1.15 w wysokości 50 000 000 (pięćdziesięciu milionów) złotych. Emisja została przyjęta Uchwałą Zarządu Banku nr 182/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. z uzupełnieniem dokonanym Uchwałą Zarządu Banku nr 257/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., przeprowadzona w ramach Sub-Programu obligacji krótkoterminowych i uruchomiona w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości Programu w wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych, przyjętego Uchwałą Zarządu Banku nr 118/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., którego wartość została podwyższona uchwałą Zarządu Banku nr 166/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. do 2.000.000.000 (dwóch miliardów) złotych.

Reklama

Emisja obligacji serii KT.1.15 zorganizowana została przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

1.Cel emisji obligacji serii KT.1.15

Cel nie został określony.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii KT.1.15

Emisja KT.1.15 jest niepubliczna, rejestrowana poza KDPW. Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 22 stycznia 2013 r. Obligacje są nieoprocentowanymi papierami wartościowymi na okaziciela (zerokuponowe), nie mającymi formy dokumentu, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

3. Wielkość emisji serii KT.1.15

Emisja obejmuje 50 000 sztuk obligacji serii KT.1.15 o łącznej wartości 50.000.000,00 złotych.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii KT.1.15

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 979,18 złotych.

5. Warunki wykupu:

Dniem wykupu obligacji jest 22 lipca 2013 roku.

Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji.

Warunki wcześniejszego wykupu:

Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli nastąpi:

- -obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie "poziom inwestycyjny" oznacza ocenę nie gorszą niż

Baa3 (Moody’s Investor Services), BBB- (Standard & Poor’s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited);

- -rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Zgodnie z Bilansem Banku sporządzonym w dniu 11.01.2013r., przed badaniem przez biegłego rewidenta, wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 15 368 mln PLN (słownie: piętnaście miliardów trzysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez

BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo:

a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji;

b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

a) liczba akcji przypadających na jedną obligację,

b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia,

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.
Mariusz Klimczak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »